Inför installation av en ny robotgräsklippare

Grattis till ditt köp av en ny robotgräsklippare!

Grattis till familjens tillökning av en ny robotgräsklippare. Nu kan ni snart börja njuta av livet utan tråkig gräsklippning. Det gör att du och familjen kan göra någonting roligare än att ägna timmar åt en tråkig gräsklippning.

Låt mig presentera mig själv…

Hej, jag heter Robert!

Det här är jag Robert som kommer hem till er för att installera er nya robotgräsklippare. Jag är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

För mig är det viktigt att er installation blir bra och för det krävs lite förberedelser från er sida. De förberedelser jag vill att ni gör finns noterade här på sidan.

Ingen panik! Jag utför ett hundratals installationer varje säsong.

Robert TrädgårdSmart

Kabelkvaliteter

I det installationspaket ni har köpt ingår en standardkabel som är 2,7 mm tunn. Om du vill ha en bättre kabel för en tryggare och säkrare drift av din robotgräsklippare så kan jag erbjuda dig det. Fundera på vilken kabel som passar dig bäst. När vi träffas så kan vi gå igenom mitt sortiment av begränsningskablar till robotgräsklippare.

Innehållsförteckning

Information från Bygghemma

Vad ingår i installationen?

Du har köpt din robotgräsklippare från Bygghemma och som tillval har du valt att få den installerad. I samband med ditt inköp kunde du läsa vad som ingår i installationen. Här kommer informationen på nytt (som fanns att läsa när du köpte din nya gräsklippare).

 • Inspektion av klippyta
 • Installation av laddstation
 • Nedläggning av begränsningskabel med en kabelnedläggare ett visst antal meter (se hur många meter som ingår, extra meter debiteras av mig med 10 kr/m)
 • Nedläggning av kabel vid upp till 2 “öar”
 • Demonstration av robotgräsklipparen
 • Funktionstest av robotgräsklipparen
 • Programmering av robotgräsklipparens körschema
 • Grovstädning

Förutsättningar för installation

 • Du som kund ansvarar för att robotgräsklipparen finns på plats vid installationstillfället
 • Se till att det finns ett jordat eluttag, (220 V) tillgängligt, vi gör inga elektriska installationsarbeten
 • Du som kund är skyldig att meddela installatören på plats om eventuella kablar, vattenslangar eller dylikt som ligger nära marknivå (märk gärna ut dessa!)
 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör, (jag besöker dig med en Renault Master skåpbil)
 • Installation genomförs ej om det är tjäle i klippytans underlag

Förberedelser för installation

 • Se till att klippytan är nyklippt (ju kortare desto bättre)
 • Rensa klippytan på grenar, leksaker och andra lösa föremål som kan skada robotgräsklipparen
 • Eventuella stenläggningar måste du som kund själv lyfta bort innan, våra installatörer utför inga anläggningsarbeten
 • Vid väldigt torrt underlag är det kundens ansvar att vattna så att det är möjligt för installatören att lägga ner kabeln i marken (i annat fall kommer den att lägga sig på markytan)

Vad som inte ingår

 • Bortforsling av emballage
 • Anläggningsarbeten
 • Flyttning av plattor och marksten
 • Utjämning av underlag
 • Manuell nedläggning av begränsningskabel mer än 20 meter (med fästmärlor, kabel förankrad mot mark)
 • Efterjustering av begränsningskabel
 • Om det vid montering visar sig att en eller flera av förutsättningarna inte är uppfyllda, kan ÄTA-kostnad för avhjälpande av detta tillkomma
 • Att klippa rent under buskar och dylikt så att det inte kommer in grenar och kvistar som kan skada robotens klippblad
 • Montering av tillbehör (ex. garage, kåpor, dekaler)

Att tänka på

 • Låt robotgräsklipparen följa det klippschema som installatören programmerar vid installationstillfället i minst tre veckor tills klippytan är helt inklippt. Efter det kan du justera robotens klipptider efter behov
 • Det är inte möjligt att göra rot- eller rutavdrag för denna tjänst
 • Om installationstiden avbokas av kund mindre än 24 timmar innan avtalad tid debiteras 1,000 kr för utebliven installation
 • Bomköringar och när inte installationen kan genomföras debiteras med 1,000 kr.
Installation av robotgräsklippare med kabelläggare Stockholm Uppsala
Köpa robotgräsklippare - rådgivning av robotgräsklippare

Gör det här innan jag installerar din robotgräsklippare

Innan jag kommer för att montera din robotgräsklippare är det viktigt att du gör vissa förberedelser. Det är för att din installation ska bli så bra som det är möjligt.

Exempelvis högt gräs gör det svårt för mig att se om kabeln har kommit ned ordentligt. Spretiga buskar och häckar gör att jag måste lägga kabeln längre ut på gräsmattan än vad som kanske var önskat.

Våra kabelläggare behöver en meter fri väg längs med tomtgränsen. Finns det hinder som plankupplägg, båttrailers och stenhögar kommer vi att runda dessa vilket gör att gräsklipparen inte kommer åt dessa gräsytor där föremålen en gång har legat. Likaså lönar det sig även att klippa häckar, buskar och trädgrenar för att vi ska kunna lägga kabeln närmare rotsystemet. På så sätt får du mindre gräs att trimma utmed häckar och inunder buskar.

Stubbar hjälper vi dig med att få bort. Det gör vi genom att fräsa bort stubbarna med en stubbfräs. En tilläggskostnad för tjänsten tillkommer men du slipper ytterligare kostnad för framkörningen. För stubbfräsning gäller RUT-avdrag dvs 50% av kostnaden och det hjälper vi självklart till med administrationen.  

Checklista inför bokad installationsdag:

Placering av laddstationen

Jag rekommenderar dig verkligen att vänta med utplaceringen av laddstationen. 9 fall av 10 så blir placeringen av laddstationen på en annan plats än vad kunden hade tänkt sig från början. 

Här nedan är några generella råd för placering av laddstationen:

Laddstationen ska ha 3 meter fri yta framför laddstationen
Laddstationen ska ha 3 meter fri yta framför laddstationen
Laddstationen placeras inte i fickor
Laddstationen placeras inte i fickor
Placera laddstationen på en plan gräsyta
Laddstationen placeras på en plan gräsyta.

Vanligaste missförstånden

Förhoppningsvis har du köpt rätt robotgräsklippare men det händer att det finns kunder som har gjort felinköp. Skulle du ha köpt fel robotgräsklippare så kan du alltid ångra köpet och byta produkten till en robotgräsklippare som passar din tomt bättre.

Här nedan listar jag de vanligaste missförstånden: