Rotavdrag på värmepumpar

Allmänt om rotavdrag på värmepumpar

Du har rätt till rotavdrag när du köper en installation av värmepump och del av inköpet av en värmepump  med installation av oss, enligt Skatteverkets regler för rot- och rutarbeten. Avdrag för rot gör vi direkt på fakturan. För att vi ska kunna ansöka rotavdraget åt dig behöver vi följande uppgifter:

 • Personnummer
 • Fastighetsbeteckning (där arbetet utförs)

Du är själv ansvarig för att du har rätt till rotavdrag på värmepumpar. Skulle Skatteverket inte bevilja hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som framkommer på fakturan. Vår fordran kvarstår på det återstående belopp som Skatteverket inte har beviljat tills dess att fakturan är helt betald, se även villkoren för betalning.

Skatteverket krav för rotavdrag på värmepumpar

Nedan har du en kort sammanställning om hur rotavdraget fungerar hämtad från Skatteverket hemsida.

 • Arbetet ska vara godkänt för rotavdrag (vilket installation av värmepump är)
 • Din bostad ska vara godkänt för rotavdrag
 • Du ska ha rätt till rotavdrag
  • Du ska äga bostaden när arbetet utförs
  • Det ska vara permanent boende eller fritidshus eller liknande
  • Arbetet faktureras
  • Maxgräns rot- och rutavdrag är 75 000 kr per person och år, högst 50 000 kr får vara rotavdrag. Flera i hushållet kan vara med i ansökan
  • Du ska vara bosatt och betala skatt i Sverige
  • Du ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut
 • Har du rotavdrag att använda? Det är ditt ansvar som kund att kontrollera om du har rotavdrag kvar att utnyttja