Åskskadad robotgräsklippare – tog åskan din robotgräsklippare med blixt och dunder?

Åskskadad robotgräsklippare?

När jag installerar robotgräsklippare ute, får jag ofta frågan om den blir stulen. Jag svarar alltid att det är oftast Tor som tar roboten. Det är mer troligt att åskguden Tor, som vikingarna dyrkade som den mäktigaste av alla asagudar, tar din robotgräsklippare.

Enligt fornnordisk mytologi orsakade Tor alla åsk- och blixtstormar. Med detta sagt, risken att din robotgräsklippare skadas av åskväder är större än risken att den blir stulen.

Även om åskskadad robotgräsklippare är ett vanligt problem så går det att förebygga att det händer. I det här blogginlägget hur du förebygger åskskador, blixtens påverkan på elektroniska apparater och hur du kontrollerar åskskador på gräsklipparen.

Laddstationen kan ta skada av blixten vid åskskadad robotgräsklippare
Åskovädret skadade kundens laddstation.

Innehållsförteckning

Blixtens påverkan på elektroniska apparater

Ett blixtnedslag är en kraftig strömstöt som kan orsaka betydande skador på elektroniska enheter. När blixten slår ner i ett hus eller närliggande kraftledningar, kan den skicka en strömstöt genom ledningssystemet och skada anslutna enheter.

Våra robotgräsklippare, liksom andra hushållsapparater, är mottagliga för detta.

Åskans påverkan på din robotgräsklippare

Jag har sett flera exempel på detta. I samband med kraftigt oväder är det inte ovanligt att blixten slog ner i närheten av en robotgräsklippare och orsakade en strömstöt.

Är roboten dockad vid sin laddstation kan det resultera i ett stekt kretskort i både laddstation och robotgräsklippare, förstörd transformator och i värsta fall att hela begränsningsslingan pulveriseras.

Jag har sett alla typer av dessa skador hos mina kunder.

Transformatorn kan ta skada av blixten vid åskskadad robotgräsklippare
Blixten har bränt sönder transformatorn till robotgräsklipparen.

Din checklista för robotgräsklippare efter åskväder

Här presenterar jag en vägledande checklista för att hjälpa dig att undersöka din robotgräsklippare efter ett åskoväder:

 1. Granska robotgräsklipparen noggrant: Ägna tid åt att undersöka din robotgräsklippare för synliga tecken på skador. Det kan vara allt från brännskador till smält plast eller andra avvikelser. Försiktighet rekommenderas dock; alla skador kanske inte är synliga vid första anblicken. Om displayen inte tänds upp eller om gräsklipparen inte fungerar som vanligt kan det vara ett tecken på skada.
 2. Granska elektriska anslutningar och transformator: Är transformatorn intakt och inte onormalt varm vid beröring? Om strömmen saknas kan det vara ett tecken på att transformatorn är skadad. I så fall kommer sannolikt inte laddstationens lysdiod att lysa som den ska.
 3. Undersök begränsningskabeln: Denna signalkabel definierar robotgräsklipparens arbetsområde. Kontrollera om den är hel och om gräsklipparen inte känner av den kommer roboten att signalera ingen slingsignal/no loopsignal. Då är det ingen idé att göra någon felsökning på signalkabeln utan hela slingan måste dras om eftersom blixten troligtvis har bränt av kabeln.
 4. Kontrollera batteriet: Om din klippare inte startar kan batteriet vara problemet. Om batteriet svällt är det skadat och behöver bytas ut.
 5. Inspektera laddstationen: Undersök eventuella skador på laddstationen och verifiera att den fungerar som den ska. Även om laddstationen kan se normal ut, kan den vara skadad inuti. Du kan kontrollera detta genom att koppla en kort slinga till laddstationen och placera roboten inom denna slinga. Om roboten inte startar, är det troligt att kretskortet till laddstationen är skadat. Om den startar, kan det vara begränsningsslingan som har skadats av blixten.

Roboten har svårt att navigera eller stannar utan orsak

Utöver de skador som nämnts tidigare kan blixtens effekter yttra sig på andra sätt. Till exempel kan du uppleva problem med din robotgräsklipares navigationsförmåga. Om din robot börjar uppvisa ovanligt beteende, som att köra i cirklar, fastnar på ställen där den tidigare inte haft problem, eller inte längre kan hitta tillbaka till sin laddstation, kan detta vara tecken på att klipparens ”navigationssystem” har skadats av blixten.

Dessutom kan blixten skada robotgräskliparens sensorer, vilket kan resultera i att den inte längre känner av hinder eller branta sluttningar på samma sätt som tidigare.

Begränsningskabel och kopplingar kan ta skada av blixten vid åskskadad robotgräsklippare
Blixten har bränt sönder begränsningskabeln och anslutningar.

Förebygga åskskador på robotgräsklipparen

Att förebygga är alltid bättre än att bota, särskilt när det gäller skydd av dyrbara elektroniska apparater som din robotgräsklippare från åskskador. Speciellt under åskoväder är det viktigt att skydda din investering och se till att din gräsklippare fortsätter utföra sina uppgifter effektivt.

Här nedan följer några tips och rekommendationer för att hjälpa dig att minimera risken för åskskador på din robotgräsklippare.

Tips för att skydda din robotgräsklippare

 1. Koppla ur laddstationen: Koppla ur laddstationen från elnätet när det åskar. Detta gör du enklast genom att dra ur transformatorns elanslutning från vägguttaget. Om robotgräsklipparen är dockad vid laddstationen när blixten slår ner kan skadan bli omfattande, och därför är det bra att koppla ur den för att förebygga skador.
 2. Överspänningsskydd till eluttaget: För att skydda transformatorn och laddstationen från överspänningsvågor i elsystemet bör du överväga att installera ett överspänningsskydd. Sådana jordade skydd för användning utomhus monteras direkt i eluttaget och kostar ett par hundralappar.
 3. Åskskydd för robotgräsklipparen: Ett åskskydd som är kopplad mellan signalkabeln och laddstationen förhindrar elektrisk överspänning från att skada laddstationen. Denna lösning bör alltid kompletteras med ett överspänningsskydd för eluttaget. Det beror på att blixten kan ta sig igenom andra vägar, som strömkablar, vilket gör det nödvändigt att skydda dem.
 4. Flytta robotgräsklipparen: Om möjligt, överväg att flytta din robotgräsklippare till ett skyddat område när det åskar. Ett trädgårdsskjul eller garage kan erbjuda tillräckligt skydd mot blixtnedslag.
 5. Åskledare: Om du bor i ett område med mycket åska kan du överväga att installera en åskledare. En sådan leder bort blixten från huset och de elektroniska apparaterna och minskar risken för skador.

Täcks åskskadad robotgräsklippare av villaförsäkringen?

Många villaförsäkringar täcker skador orsakade av åska. Om din robotgräsklippare blir åskskadad, kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att se om skadan täcks av din villaförsäkring.

Det är dock alltid en god idé att dubbelkolla detta i förväg, eftersom vissa försäkringar kanske inte täcker åskskadad robotgräsklippare. Om din nuvarande försäkring inte täcker åskskador, kan det vara värt att överväga att köpa en extra tilläggsförsäkring för din robotgräsklippare.

Genomgång av viktigaste punkterna och nästa steg

Efter ett åskväder, inspektera din robotgräsklippare för skador. Kontrollera den elektriska anslutningen, begränsningskabeln, batteriet och laddstationen.

Åskskyddstips som fungerar för att förebygga skador:

 • Koppla ur laddstationen
 • Installera överspänningsskydd
 • Använd åskskydd för robotgräsklippare
 • Flytta gräsklipparen till en skyddad plats

Om åskskadad robotgräsklippare, kontakta ditt försäkringsbolag. Dessa steg hjälper dig att skydda och underhålla din robotgräsklippare i åskväder.

Läs mer om åska och åskskydd på Elsäkerhetsverket hemsida.

Har du en åskskadad robotgräsklippare?

Om du har kontrollerat din robotgräsklippare enligt checklistan och fortfarande upplever problem, eller om du är osäker på om din klippare har skadats, är du välkommen att kontakta Robert på TrädgårdSmart eller Tomas på GENTAS. Vi är experter och kommer att kunna hjälpa dig att diagnostisera och lösa problemet, och om nödvändigt, hjälpa dig att reparera eller ersätta dina skadade delar. Vi är här för att se till att din robotgräsklippare fungerar som den ska, oavsett väder.

Frågor och svar

Ja, det är möjligt att åskan slår ner i en robotgräsklippare, särskilt om den är utomhus under ett åskväder. Blixtnedslag kan skada kretskort och andra elektriska komponenter.
För att skydda din robotgräsklippare mot åska, bör du koppla ur laddstationen och flytta gräsklipparen till en skyddad plats. Du kan också överväga att installera överspänningsskydd och åskskydd för extra säkerhet.

Ja, det är starkt rekommenderat att flytta din robotgräsklippare till en skyddad plats, helst inomhus, under ett åskväder. Detta beror på att blixten kan slå ner och orsaka skada på dess elektriska komponenter, inklusive kretskorten. Även om din gräsklippare är utrustad med åskskydd och överspänningsskydd, är det bästa sättet att förebygga skador att helt enkelt hålla den borta från blixten.

Om du tror att din robotgräsklippare kan ha blivit skadad av blixten, bör du först och främst koppla ur den från elnätet och sedan ta kontakt med TrädgårdSmarts professionella tekniker för att få den inspekterad. Om skadan är omfattande kanske du behöver ersätta vissa delar, eller i vissa fall, hela robotgräsklipparen. Kom ihåg att din villaförsäkring kanske kan täcka kostnaden för reparationen och felsökningen av skadan.

När åska närmar sig, bör du vidta vissa försiktighetsåtgärder för att skydda din robotgräsklippare. För det första, koppla ur gräsklipparen från elnätet och ta den till en säker plats, helst inomhus. Om det inte är möjligt, försök åtminstone att placera den under någon form av skydd. Kom ihåg att även om din gräsklippare har åskskydd och överspänningsskydd, är det alltid säkrast att skydda den från direkt blixtnedslag. Efter åskvädret, undersök noggrant gräsklipparen för eventuella skador och se till att den fortfarande fungerar korrekt.

Det finns flera potentiella problem med din robotgräsklippare. Ett av de mest alarmerande är skador orsakade av åska. Åskan kan skada de inre elektroniska komponenterna, som kretskortet eller eller annan elektronik. Detta kan leda till att din robotgräsklippare inte fungerar korrekt. Utöver åskskador så finns den andra vanliga fel på robotgräsklipparen som du bör kontrollera.

Mer läsning om robotgräsklippare

Vanliga problem med robotgräsklippare
Robotgräsklippare

8 vanliga problem med robotgräsklippare

Mjuka och hårda problem med robotgräsklipparen Vanliga problem med robotgräsklippare är ett ämne som alla ägare bör vara medvetna om. Liksom alla maskiner kan även robotgräsklippare stöta på olika problem.

Läs mer »
Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 1

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.