Trädvård

Olika sätt att döda stubbar – Vilket är effektivt?

Olika sätt att döda stubbar

Hem Träd kan vara ett ovälkommet inslag i ett landskap, som blockerar utsikten och försämrar utseendet i trädgården. Lyckligtvis kan professionella trädfällare snabbt ta bort själva trädet, men kvar blir en frustrerande envis stubbe som fortfarande tar upp plats. Det …

Läs artikeln

Guide – Ta bort stubbar med tigersåg

Utgrävd stubbe för att ta bort stubben med kaliumnitrat eller tigersåg

Hem Att ta bort stubbar kan vara en svår uppgift, särskilt om det rör sig om envisa stubbar av lövträ. Men du kan ta bort stubbar med tigersåg. Den sågen är utformade för att skära igenom hårt trä och drivs …

Läs artikeln

Effektivt sätt att förhindra rotskott efter trädfällning

Förhindra rotskott efter trädfällning

Hem När ett träd tas bort växer ofta små skott nära stubben eller vid rötterna. För att förhindra rotskott efter trädfällning är det viktigt att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder efter att trädet har blivit nersågad. Ett effektivt sätt att göra detta …

Läs artikeln

Vill du ta bort stubben med salt?

Ta bort stubben med salt

Hem Att ta ned ett träd är ett bra sätt att frigöra utrymme och låta solljus komma in på fastighetens solpaneler. Men om en stubbe lämnas kvar kan det skapa irritation. Den kan utgöra en snubbelrisk och kan skada dig …

Läs artikeln

Ta bort stubbar med kaliumnitrat – 2 metoder

Ta bort stubbar med kaliumnitrat

Hem Idag ska vi visa dig hur det är möjligt att ta bort stubbar med kaliumnitrat. Jag kommer också att avsluta inlägget med en slutsats om det är användbart för dig att ta bort en stubbe med kaliumnitrat eller inte. …

Läs artikeln

När stubben är borta vad gör du sedan?

Återanvänd träflisen när stubben är borta

När stubben är borta från trädgården är det dags att täcka hålet efter stubbortagningen eller plantera någonting nytt i gropen, men går det?

Varför du ska ta bort stubben?

Varför du ska ta bort stubben

Hem Det finns flera anledningar till varför du ska ta bort stubben från din trädgård. Många trädgårdsentusiaster tycker att stubben blir ett väldigt trevligt inslag i sin trädgård men faktum är att stubben gör mer skada en nytta. Av den …

Läs artikeln