Olika sätt att döda stubbar – Vilket är effektivt?

Träd kan vara ett ovälkommet inslag i ett landskap, som blockerar utsikten och försämrar utseendet i trädgården. Tack och lov kan skickliga trädfällare snabbt avlägsna själva trädet, men kvar blir en frustrerande och envis stubbe som fortfarande tar upp utrymme.

Det finns det flera olika sätt att döda stubbar och i det här inlägget hjälper vi dig välja det som är lämpligast. Vi kommer att rangordna sätten att döda stubben beroende på hur snabbt den kan ta bort stubben.

Olika sätt att döda stubbar

Innehållsförteckning

Medel och tekniker för att döda stubbar

1. Stubbfräsning

Att döda stubbar genom stubbfräsning är ett mycket effektivt sätt som en stubbfräsare kan utföra på mindre än en dag med hjälp av specialiserade motoriserade maskiner. Om du saknar tillräcklig erfarenhet och kunskap kan denna process vara farlig och leda till personskador, skador på närliggande egendom eller skada markstrukturen.

Därför rekommenderar vi att anlita en professionell stubbfräsare för att säkerställa ett tryggt och effektivt resultat i stället för att hyra en stubbfräs. Läsa mer om att hyra en stubbfräs i vår artikel. Stubbfräsningen lämnar ett mindre avtryck på gräsmattan jämfört med andra metoder.

2. Bränna bort stubben

Att bränna stubben är en metod som en del använder för att få bort trädstubbar från marken. Denna teknik är mest framgångsrik på stubbar som är minst ett år gamla eller äldre.

Att elda upp en stubbe kan ta två dagar eller mer, beroende på hur fuktig stubben är. För bästa resultat borrar du flera djupa hål i stubbens yta och fyller dem med en brännbar vätska som till exempel fotogenolja.

Detta hjälper till att påskynda förbränningen, men du bör dock vara försiktig så att träet inte blir mättat med för mycket vätska.

Var aktsam med elden

Det är också viktigt att se till att du inte har några brännbara material inom en radie på 10 meter runt stubben innan du antänder den. Kontrollera även med de lokala myndigheterna om du behöver tillstånd för att elda stubbar eller om det är helt förbjudet i ditt område.

Se till att ha en vattenslang i närheten om elden skulle sprida sig okontrollerbart. När den har brunnit ut och svalnat häller du ut resterande aska och fyller de borrade hålen med jord eller annat material.

3. Gräv upp stubben

Att gräva upp stubben och rötterna är en mödosam och tidskrävande uppgift som tar två till tre dagar eller mer beroende på stubbens storlek.

För att lyckas ta bort hela stubben själv behöver du använda en motorsåg, tigersåg och en spade. Arbetet börjar med att gräva bort jorden runt stubben för att frilägga så mycket av dess rotsystem som möjligt.

Därefter använder du sågen för att såga av de rötter som har blivit frilagda, därefter gräver du dig vidare så att du kan lossa stubben från marken. Beroende på markförhållandena kan detta visa sig vara en stor utmaning; om marken är torr, stenig eller hård kommer det att ta mycket längre tid.

4. Använda kemiska produkter

Kemisk nedbrytning av stubbar är en metod för avlägsna stubbar som har en rad nackdelar. Den kemiska processen kan ta flera månader upp till ett år. Tiden beror på styrkan hos den kemiska lösningen. Samtidigt medför processen potentiella hälsorisker.

Exempelvis:

  • Andningsbesvär, exponering för de kemikalier som används vid avlägsnande av stubbar kan orsaka andningsbesvär, inklusive hosta och väsande andning. Om du har astma eller andra andningsproblem är det viktigt att vidta särskilda försiktighetsåtgärder när du hanterar dessa produkter.
  • Hudirritation och brännskador, kemikalierna som används vid kemisk stubborttagning kan orsaka hudirritation och brännskador om den inte hanteras på rätt sätt.
  • Miljöskador, kemikalierna som används vid avlägsnande av stubbar kan vara giftiga för miljön, skada växter och förorena vattendrag. Om dessa kemikalier hamnar i marken kan de också orsaka långvarig förorening av grundvattnet.

Är du rädd om din hälsa och miljön ska du absolut inte använda denna typ av kemiska produkter. Läs gärna mer om växtskyddsmedel på Kemikalieinspektionens hemsida.

5. Använda Epsomsalt

Epsomsalt, en naturligt förekommande förening och är ett sätt att ta bort en trädstubbe. Det innehåller magnesium, svavel och syre, som är viktiga för jordens hälsa.

Att ta bort en stubbe med hjälp av Epsomsalt följer idén om att sätta i gång nedbrytningsprocessen av en växt genom att förse den med en överdos av gödningsmedel. Dock kan kemiska salter ta bort fukt och näringsämnen från marken, vilket inte bara påverkar stubben negativt utan även närliggande träd och gräs.

Arbetsgång

För att påbörja processen borrar du flera hål i stubbens sidor och yta. Hålen ska vara tillräckligt djupa – minst 20 centimeter – så att lösningen kan nå längre ner i rötterna och träet.

Fyll varje hål med lika delar Epsomsalt och vatten för att aktivera mineralerna i saltet. Om du täcker stubben med en presenning eller en svart sopsäck kan du hålla regnvatten och vind borta.

För att få bästa resultat, fortsätt att tillsätta vatten och Epsomsalt i varje hål en gång i veckan. Fortsätt tills stubben ruttnar tillräckligt mycket så att du kan till slut kan gräva bort den. Med regelbunden behandling bör den här metoden så småningom döda stubben men det kan ta upp till två år om stubben är stor.

Ta bort stubbar med salt

6. Använda natriumklorid

Natriumklorid, allmänt känt som stensalt, används ibland för att döda stubbar och fungerar på samma sätt som Epsomsalt. För att använda den här metoden borrar du först flera hål i stubben och tillsätter natriumklorid i vart och ett av dem.

Tillsätt sedan jord och kompost i hålen och fyll på med vatten. Vattnet löser upp saltet, vilket gör att det kan absorberas i stubben och börja bryta ner den. För att den här metoden ska fungera effektivt bör du vattna stubben ofta under en period på två till tre månader.

Påskynda processen med gödslingsmedel

Om du vill skynda på processen kan du också använda mer gödselmedel som verkar under en längre tid på stubben. Detta hjälper till att påskynda nedbrytningen. Nedbrytningen är klar när den kvarvarande stubben är tillräckligt mjuk för att kunna grävas bort.

7. Täckning

Täckning är en billig och enkel metod för att döda stubbar men tar tid. Till att börja med täcker du hela stubben med en presenning eller en svart sopsäck. Lägg sedan stenar över stubbens ovandel och runt basen av stubben. På så sätt blockeras solljus och regnvatten och stubben kan så småningom förmultna.

Stubbfräsning Stockholm, Dandery

Bästa metod för att döda stubbar

Stubbfräsning är det perfekta sättet att snabbt och effektivt ta bort stubbar från trädgårdar. Den är giftfri och orsakar ingen allergirisk för människor, djur eller miljön. Dessutom skadar den inte närliggande träd och växter.

Anlita oss för stubborttagningen

TrädgårdSmart är känt för att tillhandahålla professionell stubbfräsning av högsta kvalitet. Vi kommer utrustade med en kraftfull stubbfräs som effektivt fräser bort stubben till träflis.

Den här metoden säkerställer fullständig borttagning av trädets rotsystem och lämnar dig med en jämn och estetiskt tilltalande gräsyta.

Med vår experthjälp kan du snabbt döda fula stubbar utan att lägga tid på tråkiga gör-det-själv-projekt. Kontakta oss idag för mer information om vår tjänst för stubbfräsning.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Kontakta Robert
Step 1 of 2
Fyll i för- och efternamn
Välj typ av fråga

Frågor och svar

Epsomsalt, även känt som magnesiumsulfat, är en naturligt förekommande förening som innehåller magnesium, svavel och syre. Saltet kan användas för att starta nedbrytningsprocessen av en död stubb genom att ge den en överdos av ämnet. Kemiska salter som Epsomsalt tar bort fukt och näringsämnen från jorden, vilket påverkar inte bara stubben negativt utan även närliggande träd och gräs.

Natriumklorid, allmänt känt som stensalt, kan användas för att döda stubbar. För att använda den här metoden borrar du flera hål i stubben och tillsätter natriumklorid i vart och ett av dem. Tillsätt sedan jord och kompost i hålen och fyll på med vatten. Vattnet löser upp saltet som sedan absorberas i stubben och börjar bryta ner den. För att få bästa resultat är det viktigt att vattna stubben regelbundet under en period på två till tre månader. Samtidigt kan man använda extra gödningsmedel med långvarig effekt för att påskynda nedbrytningen.

En professionell stubbfräsare tar bort stubbar snabbt och effektivt utan att skada närliggande träd eller växter. Vi är utrustade med kraftfulla stubbfräsar som effektivt mal ned trädstubben till träflis med liten påverkan på din gräsmatta.

Enklaste och effektivaste metoden är att använda en stubbfräs för att ta död på rötter. Alternativt kan du använda natriumklorid eller täckning för att påskynda nedbrytningen av rötterna. Tänk på att kemiska salter som Epsomsalt inte bara tar död på rötterna utan också närliggande växter och jord. Stubbfräsning är den bästa metoden för att säkerställa en effektiv borttagning av rötterna. Ta kontakt med oss för mer information eller för att boka vår tjänst för stubbfräsning.

Den genomsnittliga kostnaden för stubbfräsning kan variera. För att ge dig ett fast pris behöver vi veta mer om dina specifika behov. Kontakta oss för en skräddarsydd offert.

Mer läsning om stubborttagning

Elda upp stubbar
Ta bort stubbar själv

Varför du inte ska elda upp stubbar

Att elda upp stubbar och trädgårdsavfall kan verka som en lockande lösning för att bli av med dem på ett snabbt sätt. Det är därför viktigt att hitta alternativa metoder för hantering av trädgårdsavfall och stubbar, som att kompostera eller återvinna dem på ett miljövänligt sätt.

Läs mer »
Olika sätt att ta bort stubbar, här med en yxa
Ta bort stubbar själv

21 olika sätt att ta bort stubbar från fällda träd

Om du har ett träd som har fällts är arbetet inte klart förrän stubben är borta. Varför är det viktigt att stubben tas bort?Trädstubbar som lämnas kvar i trädgården kan orsaka en rad olika problem, från att det ser fult ut till att stubbarna lockar till sig skadedjur.

Läs mer »
Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.