Hur fungerar en stubbfräs – En detaljerad genomgång

Hur fungerar en stubbfräs egentligen? I det här inlägget kommer vi att utforska den fascinerande världen av stubbfräsar och bekanta oss med deras funktioner, fördelar och nackdelar.

Vi går igenom vad en stubbfräs är och varför den är så effektiv. Vi jämför även hyra kontra anlita proffs och diskuterar de säkerhetsåtgärder och utrustning som krävs för att effektivt och säkert använda maskinen.

Det här inlägget är för dig som vill veta vilka typer av stubbfräsar som finns på marknaden och hur de fungerar. Låt oss dyka rakt in och lära oss mer!

Här berättar vi hur en stubbfräs fungerar.

Innehållsförteckning

Fakta om inlägget - hur fungerar en stubbfräs

Vi förklarar de olika delarna på en stubbfräs och hur maskinen fungerar för att bli av med en stubbe.

Inlägget kommer att täcka följande avsnitt:

 1. Hur stubbfräsar fungerar
 2. Olika sorters fräsar
 3. Att hyra eller anlita en expert
 4. Säkerhetsregler och nödvändig utrustning
 5. Kostnader
 6. Skatterabatter för att anlita proffs för stubbavlägsnande

Det viktigaste av allt: Se alltid till att läsa instruktionerna från tillverkaren! Om du har tänkt använda en stubbfräs är det viktigt att använda rätt skyddsutrustning och överväga alla alternativ innan du bestämmer dig för det bästa sättet att ta bort dina trädstubbar.

Viktiga delar på stubbfräsar

Stubbfräsar är kraftfulla maskiner som består av tre huvuddelar:

 • Ett skärhuvud med sina fräständer
 • En kraftfull motor
 • Hydrauliska eller mekaniska kontroller

Tillsammans bildar dessa delar en oslagbar kombination som förvandlar trädstubbar till träflis. Följ med när vi tar en närmare titt på varje del.

Skärhjulet till en stubbfräs, se fler detaljer i vår artikel Hur fungerar en stubbfräs.
Skärhjulet till en självgående stubbfräs.

Skärhjulet och tänderna – stubbfräsens främsta verktyg

Skärhjulet och tänderna är de främsta verktygen som verkar för att mala ner stubben. Motorn får hjulet att rotera snabbt och tänderna river av bitar av träet. Tänderna tillverkas normalt sett av specialstål för att ge dem den styrka och hållbarhet som behövs för att hantera trädstubbar av olika träslag

Om några tänder är slitna eller skadade bör de bytas ut för att hålla fräsen i bästa skick.

Skärhjulets främsta syfte är att:

 • Gradvis hugga av flisor från stubben.
 • Röra sig i en pendelrörelse när den maler ner stubben.

Motorns funktion och underhåll

Motorn är hjärtat i stubbfräsen och ger den kraften den behöver för att driva ett skärhuvud och för att ta bort trädstubbarna. Storleken på motorn påverkar kraften i stubbfräsen. Generellt sett ger större motorer mer kraft och effektivare borttagning av stubbar. Det finns stubbfräsar som drivs med bensin eller diesel, i olika storlekar och effektnivåer.

Livslängden på stubbfräsens motor beror på underhåll, användning och tillverkning. För att upprätthålla optimal prestanda när stubbfräsen används ofta är regelbunden maskinunderhåll av yttersta vikt. Genom att ge maskinen rätt service kan den fortsätta att arbeta effektivt under lång tid och utföra sitt uppdrag med att flisa ned stubbar.

Hydrauliska kontroller – enklare och smidigare med automatik

För att förstå hur stubbfräsar fungerar behöver vi kolla på de hydrauliska kontrollerna. De är viktiga för att maskinen ska fungera som det är tänkt. Hydrauliska kontroller underlättar för dig som använder maskinen att styra skärhjulet i sid- och höjdled med ett hydrauliskt tryck.

Hydraulik och fjärrstyrning – för enklare manövrering

Hydrauliken i stubbfräsar gör arbetet betydligt enklare och mer automatiserat. Tack vare dem kan användaren röra skärhjulet i olika riktningar enkelt, utan kraftig ansträngning. Men det slutar inte där! Hydrauliken kan också kompletteras med fjärrstyrning.

Det betyder att operatören kan manövrera stubbfräsen på avstånd, vilket ger en bättre överblick och kontroll över hela fräsprocessen. I stället för att ständigt behöva vara nära maskinen, kan du nu styra den från en säker plats. Och det bästa av allt? Det är en funktion som jag uppskattar och gör hela processen säkrare och mer effektiv.

Mekanisk styrning

Det är viktigt att notera att stubbfräsar inte bara kan styras hydrauliskt. Det finns även möjlighet att styra den mekaniskt. Denna metod kan vara mindre tekniskt komplex, men det kräver betydligt mer fysiskt arbete från operatören. Styrningen sker manuellt vilket kan kräva mer styrka och man får vara beredd på att det kan vara mer ansträngande.

Ändå, för de som föredrar direktkontroll och vill ha en mer hands-on upplevelse, kan mekanisk styrning av maskinen vara det rätta valet.

Vibrationer och skyddsåtgärder

Notera att stubbfräsar med mekanisk styrning genererar betydande vibrationer under användning.

Dessa vibrationer kan leda till påfrestningar på kroppen, speciellt om du använder maskinen under längre perioder. Det är därför starkt rekommenderat att använda vibrationsskyddande handskar när du använder en handhållen stubbfräs.

Dessa handskar hjälper till att dämpa vibrationerna och minskar därmed risken för skador från långvarig exponering för vibrationer. Säkerhet bör alltid vara första prioritet vid arbete med stubbfräsar.

Steg-för-steg-guide till stubbfräsning

För att få en bättre förståelse för delmomenten i stubbfräsningen, ska vi nu gå igenom processen steg för steg. Denna guide kommer att vägleda dig från start till slut och hjälpa dig att få en effektiv förståelse för maskinens funktion.

Förberedelse av området

Innan du påbörjar stubbfräsningsprocessen är det nödvändigt med rätt förberedelse av området.

Här är stegen att följa:

 1. Börja med att såga ner stubben till en bekväm arbetshöjd, vanligtvis runt 1 decimeter över marken. Detta ger tillräckligt med hävstång och skyddar fräsen från skador.
 2. Rensa sedan området runt stubben från skräp, stenar eller hinder som kan störa fräsningsprocessen eller skada fräsens tänder.

För att lyckas med arbetet är det viktigt att ta bort hinder och att bli av med eventuella rötter och föremål som kan störa arbetet. Genom att förbereda området minskar du risken för skador på utrustningen och gör arbetet mer effektivt och smidigt.

Processen att ta bort trädstubbar steg för steg

Att bli av med stubbar – steg-för-steg-guide:

Ta på dig nödvändig skyddsutrustning, som hjälm, skyddsglasögon, hörselskydd och skyddsskor.

 1. Starta motorn och justera hastigheten och djupet på skärhjulet.
 2. Positionera stubbfräsen en bit över stubben och sänk sedan skärhjulet försiktigt ner mot ena stubbens sida.
 3. Rör stubbfräsen i en pendlande rörelse för att fräsa bort stubben
 4. Justera skärdjupet och hastigheten efter behov.

När stubben har frästs till önskad djup, stäng av motorn och utvärdera dina framsteg. Vid behov, upprepa processen tills stubben är helt borttagen. Genom att följa dessa steg säkerställer du en säker och effektiv stubbfräsning.

Rensning efter trädstubbsborttagning

När trädstubben är bortfräst är det viktigt att städa upp området och förbereda det för fortsatt användning. Börja med att använda en spade eller trädgårdsverktyg för att ta bort eventuella kvarvarande rötter i marken.

När du samlar upp resterna från flisningen kan du antingen kratta eller använda en spade för att placera dem i en passande behållare för trädgårdsavfall. Du kan kasta resterna på en kompost eller återanvända dem som marktäckare i rabatter eller under buskar och träd.

Slutligen, se till att ta bort eventuellt löst skräp som finns kvar runt hålet efter trädstubben. Fyll därefter hålet med jord eller annat lämpligt material för att jämna ut marken och skapa en plan yta för framtida användning.

Olika typer av stubbfräsar

Det finns olika typer av stubbfräsar på marknaden, var och en med sina egna fördelar och begränsningar. Vi kommer nu att undersöka de tre huvudtyperna av stubbfräsar: handhållna, självgående och bogserade modeller.

För att välja rätt fräs är det viktigt att förstå skillnaderna mellan dessa maskintyper. Det kommer hjälpa dig att välja det bästa alternativet för dina behov.

Handhållna stubbfräsar

Handhållna stubbfräsar är små, portabla maskiner som är utformade för svårtillgängliga stubbar och trånga utrymmen. Dessa fräsar är lätta att transportera och manövrera.

Detta gör dem populära hos både privatpersoner och även yrkesverksamma som behöver komma åt stubbar i trånga utrymmen. Handhållna stubbfräsar har fällbara handtag för enkel transport och drivs av pålitliga motorer.

Vår första stubbfräs var handhållen men vi fann den vara ineffektiv och påfrestande för kroppen. Därför gick vi snabbt över till självgående stubbfräsar.

Begränsningar med handhållna stubbfräsar

Även om handhållna stubbfräsar är framkomliga och enkla så har de sina begränsningar. Om du inte är tillräckligt försiktig kan du utsättas för kast och flygande skräp, samt störande vibrationer som tidigare nämnts. Vidare kan handhållna fräsar ha begränsningar gällande det maximala fräsdjupet.

Trots begränsningar finns handhållna stubbfräsar som fortfarande är ett användbart alternativ för att fräsa ner mindre stubbar på svåråtkomliga platser.

Mekaniska och handhållna stubbfräsar: perfekta för hemmafixaren!

Dessa maskiner finns oftast för uthyrning och ett utmärkt val för dig som vill ta bort en eller två mindre stubbar från trädgården. Uthyrningsföretag erbjuder oftast en modell av handhållen stubbfräs för uthyrning.

Självgående stubbfräsar

Självgående stubbfräsar är större maskiner som erbjuder:

 • Ökad fräskraft
 • Möjlighet att fräsa ner stubbar ner till 3-4 decimeter under marknivå
 • Variabel hastighetsstyrning för förbättrad manövrerbarhet
 • Flera motoralternativ för effektiv fräsning av flera stubbar
 • Självgående med hjul eller larvfötter

Självgående stubbfräsar – Förbättrad kraft och manövrerbarhet

Precis som vanliga stubbfräsar har även självgående stubbfräsar vissa nackdelar. Trots att de är kraftfulla och smidiga kan de vara svåra att transportera och manövrera på trånga områden. Detta beror på att de är stora och tunga, vilket kan göra det utmanande att hantera dem i trånga utrymmen.

Kostnader och användning

Självgående stubbfräsar kan vara mer kostsamma än handhållna modeller. I allmänhet är driftkostnaderna högre för självgående stubbfräsar.

Fördelar med självgående stubbfräsar för professionellt bruk

Självgående stubbfräsar är idealiska för professionellt bruk på grund av deras förstärkta fräskraft, fräsdjup och förbättrade manövrerbarhet. Genom sina olika motoralternativ erbjuder de även flexibilitet för att effektivt hantera ett stort antal stubbar.

Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa maskiner kan vara svåra att transportera och hantera på grund av sin storlek och vikt. Drift- och underhållskostnaderna kan också vara högre än för handhållna modeller.

Ändå är självgående stubbfräsar en effektiv lösning för professionellt bruk och för de som står inför större stubbfräsningsprojekt.

Bogserade stubbfräsar

Bogserade stubbfräsar är robusta maskiner som är speciellt utformade för att kunna bogseras efter fordon eller annan utrustning. De använder sig av ett stort fräshjul med en automatisk sida-till-sida-rörelse för att underlätta borttagningen av stubbar.

Bogserade stubbfräsar används vanligtvis för större stubbar och har större kraft och effektivitet jämfört med handhållna eller gå-bakom-fräsar.

Trots detta kommer bogserade stubbfräsar också med vissa nackdelar. Deras storlek och vikt kan göra dem svåra att transportera och manövrera i trånga utrymmen, och de är dyrare än handhållna eller självgående modeller.

Även med dessa begränsningar är bogserade stubbfräsar användbara för större projekt, såsom att rensa mark för byggprojekt.

Säkerhetsåtgärder och nödvändig utrustning

Att säkerställa säkerheten är oerhört viktigt vid användning av stubbfräsar. I denna sektion kommer vi att diskutera de nödvändiga säkerhetsåtgärderna och den utrustning som krävs för stubbfräsning.

Tänk på att vara väl förberedd att hantera uppgiften på ett säkert och effektivt sätt.

För säkerheten vid stubbfräsning är det viktigt att bära lämpliga skyddskläder, inklusive:

 • En hjälm med hörselskydd och visir
 • Motorsågsbyxor, om motorsåg används
 • Skyddsskor och handskar (helst vibrationsdämpande handskar)
 • Första hjälpen-kit

Det är också viktigt att noggrant följa tillverkarens instruktioner och följa eventuella lokala regler för att säkerställa en säker och effektivt arbete. Genom att följa dessa säkerhetsåtgärder kan du minimera riskerna med stubbfräsning och skydda både dig själv och egendom.

Handhållen stubbfräs är vanlig hos uthyrningsföretag.
Handhållen stubbfräs är vanlig hos uthyrningsföretag.

Hyra stubbfräs eller anlita en professionell?

När du behöver ta hand om oönskade trädstubbar i din trädgård har du två huvudalternativ att välja mellan.

 1. Att hyra en stubbfräs
 2. Anlita en professionell stubbfräsningstjänst

Valet beror på faktorer som budget, tillgänglig tid och komfortnivå med maskiner. Att anlita ett företag är oftast mer kostnadseffektivt än att hyra en stubbfräs och du undviker onödiga risker med att hantera maskiner själv. 

Läs artikeln om ”Hyra stubbfräs – Att tänka på när du hyr en fräs” för mer detaljerad information som hjälper dig att fatta det bästa beslutet för ditt behov.

Tänk på att det är rutavdrag på stubbfräsning

När du överväger mellan att hyra en stubbfräs eller anlita en professionell tjänst finns det en viktig aspekt att beakta: rutavdraget. Stubbfräsning omfattas av rutavdraget, vilket innebär att du kan dra av en del av arbetskostnaden från din skatt. Detta gör det mer kostnadseffektivt att anlita en professionell tjänst.

Det blir särskilt fördelaktigt när du tar hänsyn till de dolda kostnaderna som är förknippade med att hyra en stubbfräs. Det inkluderar transport, drivmedel, reservdelar och den extra tid du behöver lägga ner på både arbete och transport.

Genom att anlita en professionell stumpfräsare kan du spara både tid och pengar samtidigt som du kan dra nytta av deras expertis och erfarenhet.

Kostnadsfaktorer vid anlitande av en professionell stubbfräsningstjänst

När du anlitar ett företag för stubbfräsning varierar kostnaden baserat på flera faktorer.

 • Storleken på stubben
 • Trädsorten
 • Stubbens skick
 • Fräsdjupet

Generellt sett leder större och mer komplexa stubbar till högre kostnader då de kräver mer tid och resurser för att ta bort dem.

En annan faktor som kan påverka kostnaden är tillgången på stubbfräsningsutrustning. Vissa företag har mer avancerad och specialiserad utrustning som effektivt kan hantera svårare stubbar. Detta gör att de kan erbjuda en mer effektiv tjänst.

För en mer detaljerad förklaring av dessa faktorer och hur de kan påverka kostnaden för stubbfräsning, kan du besöka vår detaljerade artikel om Pris för stubbfräsning och vad som påverkar kostnaden. Där kan du få en djupare insikt i de olika variablerna och hur de kan påverka totalkostnaden för att få stubben bortfräst.

Alternativa metoder för för att ta bort stubbar

Även om stubbfräsning är en effektiv och vanligt använd metod för att ta bort stubbar kan du överväga alternativa metoder. Du kan prova manuell borttagning, eldning eller användning av kemikalier.

Varje av dessa alternativa metoder har sina fördelar och nackdelar. Det är viktigt att väga för- och nackdelar innan du bestämmer dig för det bästa tillvägagångssättet för din specifika situation.

Manuell borttagning av stubbar med verktyg som yxa eller spade kan vara arbets- och tidskrävande. Det är lämpligt för mindre stubbar eller de som är svåråtkomliga med maskiner. 

Att elda upp stubbar eller använda kemikalier kan innebära potentiella risker för hälsa och miljö. Det kan göra dem mindre lämpliga i vissa situationer.

Sammanfattning

Att förstå hur en fräs fungerar och vilka typer av stubbfräsar som finns tillgängliga är avgörande för framgångsrik stubbfräsning. Varje typ av stubbfräs har sina egna unika fördelar och nackdelar som passar olika behov och förutsättningar.

Olika typer av stubbfräsar:

 1. Handhållna stubbfräsar:
  • Fördelar: Idealisk för mindre områden tack vare dess manövrerbarhet.
  • Nackdelar: Kan vara mindre effektivt för större stubbar och kräver mer tid.
 2. Självgående stubbfräsar:
  • Fördelar: Utmärkt för medelstora till stora stubbar tack vare dess effektivitet.
  • Nackdelar: Kan vara svårt att använda i trånga utrymmen och har en högre bullernivå.
 3. Bogserande stubbfräsar:
  • Fördelar: Mycket kraftfull och kan snabbt ta bort stora stubbar.
  • Nackdelar: Kräver användning av tung utrustning och expertkunskaper.
 4. Alternativa metoder för att ta bort stubbar:
  • Fördelar: Låg kostnad och enkel att använda för mindre stubbar.
  • Nackdelar: Kan ta lång tid att se resultat och kan potentiellt vara skadligt för miljön.

Välj en fräs baserat på dina unika behov och omständigheter. Hos TrädgårdSmart står vi redo att hjälpa dig med ditt stubbfräsningsprojekt, oavsett storlek eller komplexitet. 

Kontakta oss för en gratis offert och låt oss göra jobbet med vår expertis och erfarenhet. Vi garanterar att dina stubbar tas bort på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Stubbfräsning av en hög stubbe.
En hög stubbe som måste tas ned innan stubbfräsningen kan ske.

Hur TrädgårdSmart kan hjälpa till

Vi är experter på stubbfräsning och erbjuder professionella, pålitliga och effektiva tjänster. Vi inleder med noggrant att undersöka området för att identifiera eventuella risker och planera den bästa metoden för stubbens avlägsnande.

Vårt team är utbildat för att hantera alla typer av situationer, oavsett om det rör sig om små trädgårdar eller stora landskap.

Med TrädgårdSmart kan du vara trygg i vetskapen om att stubbfräsningen kommer att utföras säkert, effektivt och med minimal påverkan på din trädgård.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Kontakta Robert
Step 1 of 2
Fyll i för- och efternamn
Välj typ av fråga

Frågor och svar

Stubbfräsar är maskiner som används för att ta bort stubbar genom att gradvis mala ned dem till små träflisor. Det finns olika typer av stubbfräsar inklusive handhållna, självgående och bogserande stubbfräsar. Varje typ har sina egna fördelar och nackdelar och passar olika behov och förutsättningar.
Kostnaden för stubbfräsning påverkas av flera faktorer inklusive storleken på stubben, trädsorten, stubbens skick och djupet som måste fräsas. Ytterligare kostnader kan inkludera transport, drivmedel och reservdelar om du hyr någon stubbfräs. Det kan vara mer kostnadseffektivt att anlita en professionell tjänst då du även kan dra nytta av rutavdraget.
Ja, det finns alternativa metoder för stubbavlägsnande som manuell borttagning, eldning eller användning av kemikalier. Varje metod har sina fördelar och nackdelar och det är viktigt att överväga din specifika situation innan du väljer den mest lämpliga metoden. Det är dock viktigt att notera att alternativa metoder kan ta mycket längre tid och kan vara förenade med väldigt hårt och tungt arbete.
När du väljer någon stubbfräs bör du beakta dina unika behov och omständigheter. Om du till exempel arbetar med mindre stubbar eller i trånga utrymmen kan en handhållen stubbfräs vara lämplig. Om du behöver ta bort stora stubbar kan en motordriven eller hydraulisk stubbfräs vara mer effektiv. Det är också viktigt att överväga bullernivån, kostnaden och din förmåga att använda maskinen på ett säkert sätt.

Stubbfräsning är en process som involverar flera steg för att säkerställa att arbetet med att fräsa utförs korrekt och säkert.

Här är en steg-för-steg-guide på hur stubbfräsar fungerar:

 1. Förbered området: Först och främst behöver du säkerställa att området runt stubben är fritt från föremål som kan hindra eller skada stubbfräsen. Detta kan innefatta stenar, grenar eller annat skräp.
 2. Kontrollera stubben: Innan du börjar fräsa behöver du undersöka stubben och se till att det inte finns några främmande föremål, som spikar, i den som kan skada fräsen.
 3. Placera stubbfräsen: Ställ stubbfräsen framför stubben. Maskinen bör vara på säkert avstånd från alla föremål eller strukturer.
 4. Börja fräsa: Starta maskinen och börja fräsa från stubbens ytterkant och flytta sedan mot mitten. Använd maskinens ratt eller styrhandtag för att röra fräsen fram och tillbaka över stubben.
 5. Fräs ner: Fortsätt att mala ner stubben tills du har nått önskat djup. Du kan behöva flytta maskinen framåt och bakåt för att fräsa hela stubben.
 6. Rensa området: När du är klar med fräsningen, rensa området från flisorna och fyll igen hålet med jord och så eventuellt med nya gräsfrön.

Kom ihåg att alltid använda lämplig säkerhetsutrustning när du använder olika typer av stubbfräsar, inklusive säkerhetsglasögon, hörselskydd och skyddsskor. Det är också klokt att ha en grundläggande förståelse för hur maskinen fungerar innan du börjar använda den. Om du är osäker, överväg att anlita en professionell aktör för att utföra jobbet åt dig.

Stubbfräsning är en process för att ta bort en stubbe. Det innebär användning av specialiserad utrustning för att effektivt och säkert mala ner och ta bort en trädstubbe.

Första steget är att förbereda området genom att ta bort alla hinder som kan vara i vägen, till exempel stenar eller grenar. Sedan placeras stubbfräsen framför stubben på ett säkert avstånd från alla andra objekt eller strukturer.

När maskinen är på plats, börjar fräsprocessen från stubbens ytterkant till motsatta sidan. Med hjälp av maskinens styrhandtag, mals stubben ner gradvis tills den når önskat djup.

Till sist rensas området från träflisorna och hålet fylls eventuellt igen med jord och nya gräsfrön. Det är av stor vikt att observera att rätt säkerhetsutrustning alltid bör användas under hela processen.

Mer läsning stubbfräsning

Här berättar vi hur en stubbfräs fungerar.
Stubbfräsning

Hur fungerar en stubbfräs – En detaljerad genomgång

I det här inlägget kommer vi att utforska den fascinerande världen av stubbfräsar och bekanta oss med deras funktioner, fördelar och nackdelar. Mekaniska och handhållna stubbfräsar: perfekta för hemmafixaren!Dessa maskiner finns oftast för uthyrning och ett utmärkt val för dig som vill ta bort en eller två mindre stubbar från trädgården.

Läs mer »
Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.