Hyra stubbfräs – Att tänka på när du hyr en fräs

När du ska hyra en stubbfräs för att ta bort stubbar själv finns det en del att tänka på. Här i artikeln ger vi dig några goda råd och tips på vilka andra verktyg du kan behöva. Du får också lära dig hur du undviker onödiga extra kostnader utöver maskinhyran.

Att använda en stubbfräs för att ta bort stubbar själv kan leda till oväntade problem. Förbered därför stubbfräsningen noggrant innan du börjar för att undvika negativa överraskningar.

Det säkraste sättet är att ta hjälp av experter för att effektivt och professionellt få jobbet gjort.

Hyra stubbfräs för att ta bort stubbarna själv
Hyra stubbfräs för att ta bort stubbarna själv

Innehållsförteckning

Utrustningslista utöver att hyra stubbfräs

Nedanför har vi listat saker som vi har med oss när vi stubbfräser som också du behöver utöver stubbfräsen och motorsågen.

Tänk på att skogsbruket tillsammans med jordbruket är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. Varje år sker över 100 olyckor i skogsbruket. Därför blir sågskyddskläder en viktig livförsäkring.

Så här stubbfräser du

Om du aldrig har använt en stubbfräs tidigare är det bra om du ber uthyraren av stubbfräsen visa dig hur du använder stubbfräsen. Det är också viktigt att du får en genomgång av maskinen och säkerhetsföreskrifter innan du tar maskinen i bruk.

1. Kapa höjden på stubbarna med motorsåg

Börja med att kapa av höjden på stubbarna med en motorsåg så mycket det går. Det gör att arbetet med att fräsa bort stubben går snabbare. Nedkapningen av stubbarna underlättar flisningen speciellt om det är många stubbar som du ska fräsa bort.

Det tar vanligtvis mellan 15–30 minuter att fräsa en mindre stubbe per decimeter. Tiden kan variera beroende på vilket material stubben är gjord av och hur hög den är.

Exempelvis tar asp och ekstubbar längre tid att fräsa än furustubbar. Granstubbar kan ha ett enormt stort rotsystem vilket gör att arbetet tar mycket längre tid än vad som var tänkt från början. Det gör att en normalstor stubbe tar ca 0,5 till 4 timmar att fräsa utöver den tid det tar för att gräva bort jorden runt om stubben.

2. Frilägg stubbarna och gör fritt från stenar

När du har kapat av höjden på stubben så frilägger du stubben på jorden som ligger intill stubben. Det är för att säkerställa att det inte finns några gömda hinder eller grus runt stubben som kan skada fräständerna på stubbfräsen. Sönderkörda fräständer brukar debiteras med ca 250 kr per tand, och i värsta fall behöver man byta ut åtta tänder.

Är hållarna till tänderna skadade så behöver även de bytas ut för 650 kr styck. Det gör att det verkligen lönar sig att förvissa sig om att det inte finns några stenar runt stubben. I annat fall kan det sluta på en merkostnad på 5,000 kr för att hyra en stubbfräs.

3. Flisa ned stubbar med stubbfräsen

Efter det att stubben är nedkapad och frilagd så är det dags för själva flisningen av stubben. Du fräser stubben genom att pendla stubbfräsen fram och tillbaka över stubbens sida. Det är fräshjulet som ska tugga ned stubben bit för bit.

Tänk på att stubbfräsen vibrerar kraftigt. Det är då en bra idé att använda vibrationshandskar för att undvika skador på händerna och armarna. Ska du fräsa många stubbar så ska du inte fräsa i längre pass än 20 minuter utan att vila i mellan.

Se videon hur Tomas fräser en stubbe genom att pendla stubbfräsen från ena sidan till den andra.

4. Fyll igen och jämna av marken

När du väl har fått bort stubben från marken så fyller du igen hålet efter stubben med en del av träflisen. Sedan fyller du på med jord och jämnar av marken gärna med en dressraka för att få plan gräsmatta.

Pris för att hyra en stubbfräs

Att hyra en bättre stubbfräs i Stockholm och Uppsala kostar ungefär 1,500 – 3,000 kr per dag och det dubbla för en helg. Till hyran tillkommer kostnaden för att hyra släp eller för att få stubbfräsen levererad hem till sig. Behöver du dessutom hyra en motorsåg får du lägga till 500 kr för en dagshyra eller ett tusen för en helg.

Stubbfräsar och motorsågar är dyra maskiner, så det är viktigt att se till att de är försäkrade mot eventuella skador. Även om du har en hyresförsäkring så måste du i allmänhet stå för självrisken vid skada.

Kostnader utöver hyran av stubbfräsen

Utöver hyran för stubbfräsen tillkommer kostnader för själva driften av maskinen. Den totala driftskostnaden beror på hur länge du använder stubbfräsen och hur försiktig du är med maskinen. Kalkylera med en driftkostnad från ca 300 kr per timme.

En jämförelse av kostnader, hyra eller anlita ett företag

Att ta ett beslut mellan att hyra en stubbfräs eller anlita en professionell stubbfräsare bör inte endast baseras på kostnaden, men det är otvivelaktigt en viktig faktor. Om du väljer att hyra en stubbfräs, bör du räkna med en daglig hyra som ligger mellan 1,500 och 3,000 kr, med andra kostnader som drivmedel, skyddsutrustning, och eventuella skador på maskinen.

Dessutom kräver det en betydande tidsinvestering och kunskap om maskinens användning och säkerhet.

Å andra sidan, om du anlitar en professionell stubbfräsare, tar de hand om allt arbete, inklusive förberedelser, säkerhetsåtgärder och rengöring. Kostnaden för att anlita en professionell tjänst kan variera beroende på antalet och storleken på stubbarna, men kan ofta vara mer kostnadseffektivt om du har flera stubbar att ta bort.

Dessutom får du fördelen av en professionell service, vilket minskar risken för skador och sparar tid och pengar.

Genom att anlita ett företag för stubbfräsning kan du dra nytta av rutavdraget. I de flesta fall innebär det att du inte kommer att tjäna något på att utföra arbetet själv.

Fördelar och nackdelar med att hyra en stubbfräs

Det finns både fördelar och nackdelar med att hyra en stubbfräs. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter innan du bestämmer dig för att hyra en.

Fördelar med att hyra:

Genom att hyra en stubbfräs får du friheten att utföra arbetet själv och i egen takt. Du kan planera och utföra uppgiften när det passar dig bäst, utan att behöva anpassa dig till någon annans schema. Dessutom, om du har flera stubbar att ta bort, kan det vara kostnadseffektivt att hyra en stubbfräs jämfört med att anlita en professionell service.

Nackdelar med hyra:

Å andra sidan, om du aldrig har använt en stubbfräs tidigare, kan det vara svårt att lära sig hur man använder den. Det krävs kunskap och erfarenhet för att använda maskinen på ett säkert sätt och undvika olyckor. Dessutom är driftkostnaderna för maskinen inte alltid inkluderade i hyran, vilket kan leda till en högre total kostnad än förväntat.

Tips och råd när du hyr en stubbfräs

Innan du bestämmer dig för att hyra en stubbfräs och ta itu med jobbet själv, överväg följande tips och råd:

  1. Säkerhet först: Använd alltid korrekt skyddsutrustning, inklusive hjälm, skyddsskor, vibrationshandskar och skyddsglasögon. Se till att du förstår hur man använder maskinen på ett säkert sätt för att undvika olyckor.
  2. Planera ditt arbete: Om du har flera stubbar att ta bort, kan det vara bäst att dela upp jobbet över flera dagar för att undvika utmattning. Stubbfräsning kan vara fysiskt krävande, så ta regelbundna pauser.
  3. Räkna med extra kostnader: Kom ihåg att de angivna hyreskostnaderna sällan inkluderar kostnader för bränsle, slitage på verktyg och eventuell skada på maskinen. Ha detta i åtanke när du budgeterar för jobbet.
  4. Se till att du har rätt verktyg: Utöver stubbfräsen kan det vara nödvändigt med ytterligare verktyg, som en motorsåg och skyddsstaket. Se till att du har alla verktyg du behöver innan du börjar.
  5. Känn dina begränsningar: Om du är osäker på hur du använder en stubbfräs eller om du har en mycket stor eller en svår stubbe att ta bort, kan det vara bäst att anlita en professionell tjänst för stubbfräsningen. Att försöka göra ett jobb som är för svårt kan resultera i skada på dig själv eller din egendom.

Slutord om att hyra en stubbfräs

Att hyra en stubbfräs kan vara ett kostnadseffektivt och praktiskt alternativ för att avlägsna stubbar själv. Genom noggrann planering, förståelse för maskinen och användning av lämplig skyddsutrustning blir uppgiften både hanterbar och säker. Det är dock viktigt att komma ihåg att stubbfräsning kan vara tidskrävande, särskilt med större stubbar, och kräver regelbundna pauser för att undvika överansträngning.

Extrakostnader som bränsle, verktygsslitage och potentiella skador på maskinen bör beaktas. Säkerhet och välbefinnande är alltid prioriterat, så tveka inte att anlita professionell hjälp om uppgiften ter sig för svår eller riskfylld att hantera på egen hand.

Hyra en professionell stubbfräsare

Vad är kostnaden för att anlita en stubbfräsare? Det är mer kostnadseffektivt att anlita TrädgårdSmart för stubbfräsningen om du inte redan har all den utrustning som krävs för att säkert ta bort en stubbe.

Priset för stubbfräsningen varierar beroende på flera faktorer. Det är oftast billigare att hyra en professionell stubbfräsare än att hyra en stubbfräs och göra jobbet själv.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Kontakta Robert
Step 1 of 2
Fyll i för- och efternamn
Välj typ av fråga

Frågor och svar

Ja, det är absolut möjligt att hyra en stubbfräs. Flera företag runt om i Sverige erbjuder uthyrningstjänster. Notera dock att det är viktigt att ha en bra förståelse för hur maskinen fungerar, samt att följa alla säkerhetsprocedurer. Om du känner dig osäker, kan det vara en god idé att istället anlita en professionell tjänst för stubborttagning.

Du kan hitta företag i hela Sverige där du kan hyra stubbfräs. Några exempel på företag som erbjuder uthyrning av stubbfräsar är Ramirent och Hygglo.

Saker du bör överväga innan du hyr en stubbfräs:
  • Om du bara ska ta bort små stubbar kan en lättare modell göra jobbet, medan större stubbar kräver en mer kraftfull maskin. Se till att den har alla de funktioner som behövs för ditt projekt.
  • Det är värdefullt att veta den beräknade tidsåtgången innan du kan använda maskinen. Vissa leverantörer erbjuder snabb leverans, medan andra kan ta flera dagar eller veckor innan maskinen blir tillgänglig för uthyrning.
  • Stubbfräsar är oftast dyra maskiner. Se därför till att det finns en försäkring som täcker alla kostnader om olyckan skulle vara framme. Exempelvis, Hygglos försäkring täcker bara skador upp till 30 000 kr. Skulle skadan vara omfattande så får du stå för mellanskillnaden, och det kan stå dig dyrt.
  • Slutligen bör du läsa villkoren för att säkerställa att du är medveten om användningsreglerna och eventuella begränsningar i ditt hyresavtal. Detta hjälper till att minimera potentiella missförstånd eller extra kostnader.

När du hyr en stubbfräs är det viktigt att du tecknar en försäkring som både täcker hyresobjektet, personskador och övrig omgivande egendom.

Det är inte ovanligt att stenar eller ved far i väg som projektiler som kan skada både maskinen och omgivningen. Var extra noga med att försäkringen även täcker skador i samband med transport eller om stubbfräsen skulle välta.

Även om försäkringen täcker alla kostnader så kan självrisken bli en dryg utgift i händelse av en skada. Tänk även på att försäkringen inte täcker alla skador som exempelvis det material som klassas som förbrukningsmaterial.

Om du är rädd om din kropp och hörsel så ska du självklart använda personlig skyddsutrustning. Flygande stenar och trän kan både skada dig och din omgivning vilket innebär att ögon och ansiktsskydd samt skyddsstaket är nödvändigt.

De stubbfräsar som hyrs ut har oftast en låg effekt vilket gör att det tar lång tid att fräsa bort en stubbe. Långvarig exponering av buller skadar din hörsel så självklart är hörselskydd ett måste.

Du behöver inte något förarintyg eller körkort för att hantera en stubbfräs. Dock bör du ha fått en grundlig genomgång av stubbfräsens hos uthyraren.

En stubbfräs väger allt från ca 100 kg till över ett ton beroende på modell. Den stubbfräs vi använder för stubbfräsning väger 650 kg och går på larvfötter vilket gör att den tunga vikten fördelas på en stor yta.

Mer läsning stubbfräsning

Före: fälla ett äppelträd
Stubbfräsning

När och varför du bör överväga att fälla ett äppelträd

Faktorer att överväga innan du fäller ditt äppelträd. Att fälla ett äppelträd kan ibland vara ett tungt beslut att ta. Hur tar jag hand om mitt äppelträd efter fällning?Efter trädfällning är det viktigt att ta hand om trädstubben och det omgivande området för att förebygga sjukdomar och skadedjur.

Läs mer »
Rutavdrag för stubbfräsning i Uppsala och Stockholm
Stubbfräsning

Dra nytta av förmånliga rutavdrag för stubbfräsning med oss!

Känner du till skattelättnaden känd som ”rutavdrag för stubbfräsning”?I detta inlägg kommer vi att dyka djupt in i vad rutavdrag för stubbfräsning innebär, särskilt för de boende i Uppsala och Stockholm. Men som alltid är det bäst att dubbelkolla med Skatteverket eller med oss för att säkerställa att tjänsterna uppfyller alla nödvändiga kriterier.

Läs mer »
Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.