Vad är isbränna på gräsmattan och vad gör man åt det?

Vad är isbränna på gräsmattan, och hur hanterar man det? Det är en fråga som många gräsentusiaster ställer sig – speciellt efter en lång vinter när det ligger kvar is på gräsmattan.

Att hantera isbränna kan vara en utmaning. Dock med rätt kunskap och lämpliga verktyg kan du framgångsrikt förebygga och åtgärda eventuella skador på din gräsmatta. I den här artikeln kommer vi att gå igenom orsakerna till isbränna på gräsmattan.

Vi kommer även att presentera några lösningar som kan hjälpa till att förebygga eller minska effekterna. Läs vidare för att lära dig mer om ”den tysta mördaren” av våra dyrbara gräsmattor!

Vad är isbränna på gräsmattan? I fotot ser vi hur en isbränna ser ut.
Vad är isbränna på gräsmattan? I fotot ser vi hur en isbränna ser ut.

Innehållsförteckning

Hur uppstår en isbränna?

Det är större risk att få isbränna på gräsmattan i ett mildare nordiskt klimat än områden med stabilt snötäcke. Perioder med nederbörd där temperaturen svänger mellan minus och plusgrader ökar risken för att istäcken bildas på gräsmattan.

Dåligt dränerade och kompakta jordar håller kvar regnvatten eller smältvatten så att vattensamlingar bildas. När det sedan fryser på så bildas ett istäcke på gräsmattan. Istäcket bildar ett lufttätt lock över gräset och gör att det som finns i marken inte kan andas.

Vad är isbränna på gräsmattan?

Istäcket gör att organismer och växter kvävs av syrebrist i den syrefria, anaeroba, miljön. När växtcellerna lider av syrebrist kan de inte effektivt använda sitt lagrade socker. I stället för att brytas ner till koldioxid och vatten, bildas organiska syror och alkoholer av sockermolekylen.

Detta sammantaget är rent skadligt för gräset och leder slutligen till svält och förgiftning vilket gör att gräset i värsta fall dör.

Vad gör man åt isbrännan?

Ligger gräset kvar under istäcket i den syrefattiga miljön kommer den till slut att dö. Av den anledningen måste du få bort isen så att syre kan ta sig ned till gräsrötterna.

Här gäller det att ha rätt tajming när man ska göra det. Gör du det för tidigt så finns det risk för frostskador om det skulle frysa på igen eftersom gräs under is har mist sin tolerans mot frost.

Å andra sidan kan gräset kvävas om istäcket ligger kvar för länge. Därför ska du följa väderprognosen noga för rätt tidpunkt för nedanstående punkter.

Börja med att få bort isen

Börja med att hacka bort isen med hjälp av en gräsmatteluftare eller liknande verktyg. Har du inget verktyg för luftning av gräsmattor så är det hög tid att införskaffa ett då du behöver den för de senare arbetsmomenten.

Hacka loss is med en gräsmatteluftare
Hacka loss is med en gräsmatteluftare

Täck isen med toppdress

Is är ett reflekterande material och värms inte upp av solljuset lika bra som mörkt material. Av det skälet ska du strö över toppdress efter det att du har hackat sönder isen. Det gör att isen kommer att smälta mycket fortare än om den inte var täckt av dressjord.
Täck is med jord för att smälta bort isen på gräsmattan.

Reparation av den skadade ytan efter isbränna

När isen har smält och tjälen är borta är det dags att reparera den skadade ytan. Förhoppningsvis har en del gräs överlevt den tuffa miljön under isen, men förlita dig inte på turen. Det gäller att skapa gynnsamma förutsättningar för att få i gång grästillväxten för att på så sätt hålla ogräset borta från gräsmattan. Därför är det viktigt att du reparerar skadan så snart som det är möjligt efter isborttagningen.

Det är samma moment som används för att reparera skador efter snömögel i gräsmattan som också är en vanlig växtsjukdom efter en vinter. Alternativt renoverar du hela gräsmattan om skadorna är stora eller om du vill göra ett mer grundligt arbete.

1. Ta bort döda rester. Kratta bort löst material och ta bort det från marken. Sedan blåser du ytan ren med en lövblås.

2. Lufta marken när isen har smält. När du har städat gräsytan som ska repareras luftar du gräsmattan med ett luftningsverktyg som du föredrar. Läs vår artikel ”Hur du luftar gräsmattan” om du vill veta mer.

3. Stödså med nytt gräs. Strö ut nya gräsfrön över gräsytan och täck fröna med toppdress. Jämna sedan av markytan med en dressraka. Det gör att jorden och gräsfröna kommer lättare ned i hålen i jorden.

Dressraka för att jämna av gräsmattan
Dressraka för att jämna av gräsmattan

Hur du förebygger isbränna

För att förebygga isbränna gäller det att skapa goda förutsättningar för bättre vattenavrinning och stående vatten. Här nedan har du en lista på åtgärder du kan utföra under hösten och vintern, men först går vi igenom vad som håller kvar vatten på marken.

Orsaker till dålig vattenavrinning

 • Tjockt halmskikt. Halmskiktet även kallad för thatchen är ett skikt mellan gräset och jorden fylld med organiskt material som håller kvar fukt och vatten.
 • Hårt jordlager. Hårda kompakterade jordar gör att vatten inte tränger ned i jordprofilen utan stannar kvar på ytan.
 • Hydrofoba jordar. Vattenavvisande, hydrofob, jord som inte tar upp regnvatten utan håller kvar vattnet på markytan.

Åtgärder för att förebygga isbränna

 1. Minska mängden thatch: Thatch är en ansamling av dött gräs, löv och andra organiska material som kan samlas mellan gräset och jorden. Om det blir för tjockt bildar det en barriär som hindrar vatten från att tränga ner till rötterna, vilket kan öka risken för isbränna. Genom att regelbundet räfsa gräsmattan eller använda en vertikalskärare kan du hålla halmskiktet i schack. Detta resulterar slutligen i en förbättrad vattenupptagningsförmåga.
 2. Lufta gräsmattan: När jorden under gräsmattan blir för hård kan vatten ha svårt att tränga igenom ytan, vilket kan leda till isbränna. Att regelbundet lufta din gräsmatta hjälper till att förbättra vattenavrinningen och minskar chansen för isbränna.
 3. Använd vätmedel: Vätmedel fungerar genom att göra det enklare för vatten att tränga ner i marken. Detta kan hjälpa till att förbättra avrinningen och förhindra att vatten blir stillastående på gräsmattans yta. Regelbunden användning av vätmedel kan hjälpa till att minska risken för isbränna.
 4. Välj ett vinterhärdigt gräs: Vissa gräs är mer tåliga mot kalla temperaturer än andra. Att välja en vinterhärdig gräsart kan hjälpa gräsmattan att överleva under de kallaste månaderna och minska risken för isbränna.
 5. Gödsla gräsmattan: Regelbunden gödsling av din gräsmatta kan bidra till att skapa en stark och hälsosam gräsmatta. Detta gör att den blir bättre rustad att hantera extrema väderförhållanden, inklusive kyla och is. En väl närd gräsmatta har bättre motståndskraft mot isbränna än en undernärd gräsmatta.
Luftad gräsmatta

Hur kan TrädgårdSmart hjälpa dig?

När vi tar hand om våra kunders gräsmattor använder vi de mest effektiva och lämpliga verktygen för luftning, vertikalskärning, gödsling och stödsådd av gräsmattan. Anlitar du oss för vårt gödslingsprogram och kompletterar det med luftning av gräsmattan har du garanterat en härdig gräsmatta.

Vårt gödslingsprogram innehåller både flytande och granulerat gödsel, vätmedel, järn och biostimulatorer. Programmet har vi kompletterat med stödsådd två gånger under växtsäsongen med vinterhärdiga gräsarter. Det är ett gödselpaket som gör dina grannar, vänner och släkt gröna av avund.

Vi erbjuder våra tjänster i Stockholm och Uppsalaområdet.

Frågor och svar

För att identifiera en isbränna i gräsmattan ska du leta efter bruna eller gula fläckar i gräset. Grässtråna kan vara ihoprullade eller döda. Isbränna uppkommer under vintermånaderna när marken är frusen under långa perioder. Om du har fått isbränna måste du lufta jorden och så nytt gräs i det drabbade området. Se till att gödsla gräsmattan regelbundet och hålla ogräset borta. Med lite tålamod bör gräsmattan återfå sin forna glans!

Isbränna är ett vanligt problem i gräsmattor. Det uppstår när gräsbladen utsätts för extremt kalla temperaturer. Detta kan leda till att gräset blir bruna och dör. Det finns flera saker du kan göra för att förhindra isbränna i gräsmattan:

 • Luftning av gräsmattan på hösten ger bättre dränering och minskar jordkompakteringen
 • Gör gräset mer motståndskraftigt genom att applicera vintergödsel
 • Håll gräset minst 5 cm högt för att isolera det från extrema kalla temperaturer
 • Spraya gräsmattan med flytande vätmedel för att hjälpa vattnet att tränga in i markytan

När isen har smält och frosten är borta kan du börja reparera skadorna. Först ska du ta bort allt dött gräs från gräsytan. Använd sedan en lövblås för att blåsa bort allt löst material eller kratta ihop trädgårdsavfallet. Därefter luftar du marken, stödsår och slutligen lägger du på med toppdress.. Dessa steg hjälper också till att reparera skador som orsakats av snömögel på gräsmattan.

För att hantera isbränna på gräsmattan kräver det en kombination av korrekt underhåll och förebyggande åtgärder. Nedan följer en steg-för-steg-guide om hur du kan åtgärda skadan och förhindra framtida isbränna:

 1. Rensa det skadade området: Först och främst ska du avlägsna alla döda eller skadade grässtrån från det drabbade området. Detta kan göras med en kratta.
 2. Lufta marken: Använd en gräsmatteluftare för att göra hål i marken. Detta kommer att förbättra vattenavrinningen och syreflödet till gräsrotsystemet.
 3. Stödså ytan: När marken har luftats, bör du så nytt gräs i området med vinterhärdigt gräsfrö. Vattna sedan ytan regelbundet tills de nya gräsfröna har grott.
 4. Använd vätmedel: Vätmedel gör att vatten kan tränga ner i marken och förhindrar att det blir stående på gräsmattans yta. Regelbunden användning av vätmedel kan hjälpa till att minska risken för isbränna.
 5. Gödsla gräsmattan: Använd gödsel med hög kvävehalt för att stärka gräset och hjälpa det att återhämta sig från isbränna.
 6. Underhåll regelbundet: Fortsätt att räfsa, lufta, vattna och gödsla gräsmattan regelbundet för att bibehålla dess hälsa och motståndskraft.

Med dessa steg bör du kunna återställa din gräsmatta till dess tidigare tillstånd och förhindra framtida isbränna. Behöver du ytterligare råd eller hjälp, tveka inte att kontakta oss på TrädgårdSmart. Vi står redo att hjälpa till med dina gräsmattebehov.

Mer läsning

Arbeta in jorden med en dressraka för att få en jämn och fin gräsmatta.
Skötsel av gräsmattan

Jämna av mark till en plan gräsmatta

radgardsmart.se/produkt/dressraka/”>Jämna av marken till en plan gräsmatta med hjälp av en dressraka för att släta ut ojämnheter. Du jämnar ut gräsmattan med dressjord och trädgårdsredskapet dressrakan som en utmärkt markavjämnare.

Läs mer »
Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 4 / 5. Antal röster: 2

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.