Vertikalskärning och luftning av gräsmattan

Hem » Artiklar » Vertikalskärning och luftning av gräsmattan

Vertikalskärning och luftning av gräsmattan är två helt olika metoder som har fått samma innebörd av många fastän det är två olika behandlingar av gräsmattan. Så hade du tänkt förbättra kvaliteten på din gräsmatta den här säsongen? Om så är fallet kan det vara en utmaning att avgöra vilka tekniker och tjänster som bäst passar dina behov. Två populära sätt att sköta en gräsmatta är vertikalskärning och luftning – men vet du vad som skiljer dem åt? Att veta vad som skiljer dessa två metoder åt är viktigt för att ge din gräsmatta rätt behandling.  I den här artikeln kommer du få en bättre förståelse av vad de olika metoderna skiljer dem åt och vad de gör för gräsmattan. Jag hoppas att du genom att läsa igenom mina råd kan fatta ett välgrundat beslut om vilken typ av åtgärd som är mest fördelaktigt för att skapa ett hälsosam och vacker gräsmatta!

Innehållsförteckning

Vad är luftning?

Luftning av gräsmatta görs genom att skapa djupa lufthål i gräsmattan antingen genom att du sätter ned solida pinnar i marken eller drar upp jordkorvar med hjälp av hålpipor. Det gör att luft, vatten och gödning når ned till gräsets rötter lättare vilket leder till en bättre tillväxt av gräsmattan.

Professionella planskötare luftar sina gräsytor regelbundet och när marken har blivit kompakterad. Det för att gräsplanerna ska få bättre vatten och näringsupptag.

I vår artikel ”Varför lufta gräsmattan och när ska man göra det?” får du lära dig mer om luftning.

Fördelar med luftning av gräsmatta

 • Minskad kompaktering av jordlagret
 • Minskar stående vatten och ger bättre vattenavrinning
 • Det gör din gräsmatta tät, frisk och stark
 • Hjälper också till att inte halmskiktet byggs upp

Hur du luftar gräsmattan?

Du kan lufta gräsmattan för hand med en gräsmatteluftare eller med motordrivna maskiner. Gräsluftningsverktygen kan ha spikar eller ihåliga pinnar beroende på vilken typ av luftningsmetod du väljer.

Välj en gräsmatteluftare utifrån jordtyp och storleken på gräsytan som ska luftas. Gräsmattan mår bara bättre av att den luftas ofta och luftningen kan göras året runt så länge som det inte finns tjäle i marken. Läs vidare i min guide ”Hur du luftar en gräsmatta”.

Vad är vertikalskärning?

Halmskikten även kallad för thatch är en organisk samling av döda och levande skott, stjälkar och rötter som byggs upp med tiden. Det är ett halvfast, svampliknande lager mellan gräset och jordlagret

När halmskiktet blir tjockare fungerar det som en barriär. Skiktet håller kvar vatten och näringsämnen så att de inte når ner till jordlagret och gräsets rotsystem. Det leder till att gräset slutar att växa och så småningom blir gräsmattan matt och livlös.

Lösningen blir då att frigöra, klyva och ta bort halmskiktet. Det är en metod vi kallar för vertikalskärning eller dethach.

Fördelar med vertikalskärning

 • Gör att vatten, solljus, syre och näringsämnen kommer ned till jorden
 • Får gräsrötterna att växa djupt och frodigt
 • Förbättrar kvaliteten på gräset som växer upp
 • Dessutom minskar det stående vatten och ger bättre vattenavrinning

Hur vertikalskär jag en gräsmatta?

Du kan ta bort halmskiktet i din gräsmatta med en räfsa, mossrivare eller med en vertikalskärare.

Räfsorna har korta pinnar och böjda blad av metall. Du måste få ned bladen i marken och kratta upp halmskiktet. Krattorna fungerar bäst om ditt gräs har ett tunnare halmskikt och till mindre gräsytor.

Däremot om gräsmattans halmskikt är tjockare eller om gräsmattan är i behov av en större gräsmatterenovering så är en mossrivare eller vertikalskärare bäst. Maskinernas blad skär ner genom halmskiktet lättare och drar upp halmskiktet till ytan.

Slutligen när du är klar med vertikalskärningen får du samla ihop trädgårdsavfallet och ta bort det från gräsmattan. Därefter kan du passa på att stödså och toppdressa gräsmattan för att till sist jämna av dressjorden med en dressraka.

Vertikalskärning eller luftning av gräsmattan?

Både vertikalskärning och luftning av gräsmattan görs för att skapa mer utrymme i jorden och för att vatten, luft och näring ska lättare kunna komma ned i jorden och till gräsets rötter.

Vertikalskärning gör vi för att få upp gamla gräsrester, dött gräs, mossa och för att klyva gräsets rötter. Däremot använder vi en gräsmatteluftare för att luckra upp jorden så att den inte kompakteras och för att skapa lufthål till gräsets rotsystem.

Slutsatsen blir att de två olika metoderna löser olika problem, men resultatet verkar bli densamma på gräsmattan.

Ska du lufta eller vertikalskära gräsmattan först?

Du bör lufta din gräsmatta först eftersom luftning kommer att luckra upp kompakta lerjordar och göra vertikalskärningen mindre energikrävande och effektiv om du gör det manuellt.

Behöver din gräsmatta luftas eller vertikalskäras?

Om din jord har blivit hård och kompakterad rekommenderar vi att du hålpipsluftar din gräsmatta. Å andra sidan påverkar vertikalskärningen bara det översta jordlagret och tar bort halmskiktet och dött gräs. Så om jorden är kompakt så löser inte vertikalskärningen problemet utan du måste då även lufta gräsmattan med en gräsmatteluftare.

Vertikalskärning eller luftning av gräsmattan innan stödsådd

Stödsådden blir effektivare om du vertikalskär gräsmattan först. Det beror på att vertikalskärningen tar bort den organiska ansamlingen, halmskiktet, från gräsmattan. Det gör att gräsfröna tränger bättre ned i jorden och får det lättare att gro. Är däremot jorden hård och kompakt måste du lufta gräsmattan först.

Oavsett om du luftar eller vertikalskär din gräsmatta är det en bra idé att ta bort allt löst trädgårdsavfall från gräsmattan innan stödsådd. Det gör du genom att kratta igenom gräsmattan med en räfsa. Sedan samlar du ihop materialet och tar det till återvinningen eller komposten. Till sist kan du få bort de sista kvarvarande resterna med en lövblås.

Luftar vertikalskärningen gräsmattan?

Om din jord inte är extremt packad och beroende på vilken typ av vertikalskärare du använder kommer gräsmattan att bli luftad på ytskiktet. Däremot luftar en gräsmatteluftare gräsmattan på djupet vilket är nödvändigt för att lufta hela gräsroten.

Tar hålpipsluften också bort halmskiktet?

Om du hålpipsluftar gräsmattan maskinellt kommer det också att bort halmskiktet och ger ett mycket bättre resultat. Är däremot halmskiktet väldigt tjock så räcker det inte bara med att hålpipslufta gräsmattan för att bli av med halmskiktet på kort sikt enligt en artikel av Michigan State University, ”Core aeration and dethatching of lawns”.

När ska man lufta och vertikalskära gräsmattan?

Välj en tidpunkt för vertikalskärningen då när gräset växer aktivt så att den kan återhämta sig snabbare. Det eftersom momentet är väldigt ansträngande och stressande för gräset. Det innebär att tidigt på våren och under sensommaren innan höstens antåg är en bra tid för vertikalskärning.

Som tidigare nämnts kan du lufta gräsmattan året runt så länge det inte finns någon tjäle i marken. Resultatet av luftningen blir olika beroende på vilken del av året du luftar gräsmattan. Under växtsäsongen skapar luftningen bättre tillgång av luft, vatten och näring till rötterna medan en luftning under vintern gör att avrinningen av regnvatten och smältsnö blir bättre.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det en betydande skillnad mellan vertikalskärning och luftning, och hur dessa tekniker ger olika resultat. Den här artikeln har gett dig förhoppningsvis en mer omfattande förståelse för de två åtgärderna så att du kan fatta ett välgrundat beslut om vilket alternativ som är det rätta valet för dina gräsmattor. Genom att bättre förstå skillnaderna mellan de olika teknikerna kan du vara säker på att göra ett lämpligt val som ger positiva resultat för din gräsmatta. Med förbättrade kunskaper till hands, varför inte vidta åtgärder redan i dag? Ta det första steget mot en friskare gräsmatta den här säsongen genom att göra arbetet själv eller boka in oss.

Hur kan TrädgårdSmart hjälpa dig?

Kontakta oss om du inte vill eller kan ta hand om din gräsmatta. Vi kan renovera hela din gräsmatta till att bara lufta och vertikalskära den. När vi tar hand om våra kunders gräsmattor så använder vi de mest effektiva och lämpliga verktygen för luftning, vertikalskärning, gödsling och stödsådd av gräsmattan.

I vår tjänst Gräsmatterenovering ingår alla de nödvändiga momenten som ligger till grund för en riktig fin paradgräsmatta. Vi erbjuder våra trädgårdstjänster i Stockholm och Uppsalaområdet.

 • Vertikalskärning för att ta bort dött gräs och mossa
 • Hål eller pipluftning
 • Gödsling med näring och vätmedel
 • Stödsådd
 • Toppdressning
 • Markavjämning
 • Bevattning

Frågor och svar

Vanliga frågor vi brukar få i samband med vertikalskärning och luftning av gräsmattan.

Vi rekommenderar att klippa gräset kort och helst på lägsta klipphöjd innan du påbörjar behandlingen av gräsmattan. Det gör att arbetet blir mycket lättare.

Låt gräset återhämta sig speciellt om du har vertikalskurit gräsmattan. Vänta med att klippa gräsmattan tills gräset har växt upp en bit. När gräset har nått en höjd på 5 -6 centimeter kan du börja klippa gräsmattan.

Om du har totalrenoverat gräsmattan så kan du vänta till gräset har nått en höjd av 8 centimeter. Anledningen till det är att det nya gräset har förhoppningvis hunnit gro och kommit upp en bit.

Efter att du har vertikalskurit och luftat gräsmattan samt samlat ihop trädgårdsavfallet så kan du stödså med nya gräsfrön. Därefter lägger du på ett lager med toppdress för att slutligen jämna av gräsmattan med en dressraka.

Se till att hålla gräsmattan fuktig i fyra veckor efter stödsådden.

Mer läsning om luftning av gräsmattan

Motordriven vertikalskärare på en gräsmatta
Skötsel av gräsmattan
Robert Hammar

10 effektiva steg hur du renoverar gräsmattan

Renovera gräsmattan med oss Är du den som vill välkomna dina gäster med en paradgräsmatt, eller göra dina grannar gröna av avund? Här följer värdefulla råd helt gratis. Följ vår arbetsmetod för gräsmatterenovering med vår beskrivning på varje arbetsmoment så

Läs mer »
Hålpipsluftare för vård av gräsmattor
Luftning av gräsmattan
Robert Hammar

Varför lufta gräsmattan och när ska man göra det?

Du kanske har frågat dig ”Varför lufta gräsmattan?”, när du gör allt det andra. Om du är en husägare med en trött och sliten gräsmatta som inte verkar må bra trots all grundläggande skötsel som vattning, gödning och klippning, stanna

Läs mer »
Dressraka för att jämna av mark
Skötsel av gräsmattan
Robert Hammar

Jämna av mark till en plan gräsmatta

Jämna av marken till en plan gräsmatta med hjälp av en dressraka för att släta ut ojämnheter. Du jämnar ut gräsmattan med dressjord och trädgårdsredskapet dressrakan som en utmärkt markavjämnare. Här i artikeln berättar vi hur du jämnar ut marken

Läs mer »
Gräsmatteluftare för att lufta gräsmattan med
Luftning av gräsmattan
Robert Hammar

Hur du luftar en gräsmatta

Precis som att vattna och klippa är luftning av gräsmattan också en del av den grundläggande skötseln av gräsmattan. De flesta människor vet inte det, eller så luftar de gräsmattan fel. Därför kommer vi i det här inlägget att berätta

Läs mer »

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar