Varför gödsla gräsmattan och är det viktigt?

Har du någonsin ställt frågan till dig själv ”Varför gödsla gräsmattan och är viktigt?” Gödslingen är en viktig del av att upprätthålla en vacker och hälsosam gräsmatta. Om du gödslar din gräsmatta regelbundet med rätt typ av gödningsmedel kan du hjälpa till att hålla den grön, fyllig och ogräsfri. Regelbunden gödsling får inte bara gräset att se bättre ut, utan bidrar också till att göra det mer motståndskraftigt mot sjukdomar eller svampangrepp – vilket innebär att mindre tid går åt till att plocka upp ogräs! I det här blogginlägget diskuterar vi varför det är så viktigt att gödsla din gräsmatta och hur du gör det på rätt sätt.

Varför gödsla gräsmattan och är det viktigt, om du vill ha en frodig gräsmatta.

Innehållsförteckning

Använd bra gräsmattegödsel

Det är viktigt att använda bra gödningsmedel för gräsmattan för att se till att den förblir frisk och välmående. Gödsel ger en mängd viktiga näringsämnen, till exempel kväve, fosfor och kalium, som behövs för optimal tillväxt av alla typer av gräs. Dessutom innehåller många gödsel även mikronäringsämnen som järn och kalcium, som hjälper till att hålla jordens pH-balans i schack. Att applicera rätt mängd gödsel hjälper till att främja en stark rottillväxt, förbättra gräsets styrka och färg och minska ogräsangrepp i gräsmattan. Korrekt gödsling bidrar till att säkerställa gräsets hälsa på längre sikt genom att förebygga näringsbrist som kan skada gräsets rötter och blad med tiden. I slutändan kommer användningen av bra gödsel resultera i en friskare och grönare gräsmatta.

Olika typer av gödsel

Det finns två huvudkategorier av gödselmedel på marknaden: naturgödsel och handelsgödsel (konstgödsel eller mineralgödsel). Naturgödsel består av material som djurspillning, benmjöl, kompost, algextrakt och K-dress som vi använder när vi renoverar gräsmattor. Dessa gödselmedel ger en rad viktiga växtnäringsämnen, bland annat kväve, fosfor och kalium. Dessutom kan de också bidra till att förbättra jordens bördighet genom att tillhandahålla nyttiga mikroorganismer, öka markstrukturen och uppmuntra till vattenhållning.

Konstgödsel har högre koncentration och är effektivare

Konstgödsel tillverkas däremot med hjälp av industriellt bearbetade mineraler. De har vanligtvis en högre koncentration av växtnäringsämnen än naturliga gödselmedels motsvarigheter, vilket gör dem effektivare när det gäller att snabbt leverera de nödvändiga näringsämnena till växterna. Exempel på dessa är urea och ammoniumnitrat samt NPK-gödselmedel (kväve-fosfor-kalium). De kallas ofta för ”snabbgödselmedel” eftersom de släpper ut sina näringsämnen i jorden snabbt efter utspridning.

Fördelar och nackdelar med respektive typ av gödsel

På det hela taget erbjuder båda typerna av gödselmedel fördelar som gör dem fördelaktiga för gräsmatteskötsel, beroende på vilka specifika behov du har i din trädgård eller gräsmatta. Naturgödsel är särskilt effektivt när det gäller att förbättra jordens hälsa över tid medan konstgödsel kan bidra till att ge viktiga näringsämnen snabbt.

+ Fördelar med naturliga gödningsmedel:

 • Främjar stark rottillväxt
 • Förbättrar gräsets styrka och färg
 • Minskar ogräsangrepp
 • Tillhandahåller nyttiga mikroorganismer
 • Ökar markstrukturen och vattenhållningen

- Nackdelar med naturliga gödselmedel:

 • Det tar längre tid att leverera näringsämnen till växten
 • Lägre koncentration av viktiga näringsämnen jämfört med handelsgödsel.

+ Fördelar med konstgödsel och mineralgödsel:

 • Främjar stark rottillväxt
 • Förbättrar gräsets styrka och färg
 • Minskar ogräsangrepp
 • Tillhandahåller nyttiga mikroorganismer
 • Snabb frisättning av viktiga näringsämnen i jorden
 • Högre koncentration för snabbare resultat

- Nackdelar med konstgödsel och mineralgödsel:

 • Kan vara dyrare än naturliga gödselmedel
 • Kan eventuellt skada växterna om de används i för stor mängd

Gödsla gräsmattan ofta

Det är viktigt att gödsla gräsmattan ofta för att hålla den frisk och vacker. Regelbunden gödsling bidrar till att bevara gräsets frodiga gröna färg och gör det mer motståndskraftigt mot ogräsangrepp och sjukdomar. Som tidigare nämnts ger gödsel viktiga näringsämnen som kväve, fosfor, kalium, järn och kalcium som alla är nödvändiga för optimal grästillväxt. Att applicera rätt mängd gödsel kan dessutom bidra till att främja en stark rottillväxt, förbättra gräsets styrka och färg samt minska ogräsangrepp.

Rätt pH-värde för optimalt näringsupptag

För att jorden och gräset ska kunna ta upp näringsämnen måste jordens pH-värde ligga mellan 6 och 7. Därför är det viktigt att gödsla gräsmattan ofta för att kompensera för näringsläckage på grund av naturliga processer som tar bort viktiga näringsämnen från marken.

Gödslingsintervaller beroende på vilken produkt du använder

Du bör gödsla minst fyra gånger per år var fjärde till tolfte vecka beroende på vilken produkt du använder för att se till att din gräsmatta förblir frisk. Om du gör det kommer din gräsmatta att behålla sin frodiga gröna färg med mindre ogräs eller svampangrepp med tiden. I slutändan kan du genom att gödsla din gräsmatta regelbundet spara tid på ogräsbekämpning och få en gräsmatta som ser friskare ut under längre tid. Så varför gödsla din gräsmatta? För att hålla den frisk och levande!

När ska jag börja gödsla gräsmattan?

Den bästa tiden att gödsla gräsmattan är tidigt på våren när medeltemperaturen når 8–10 °C och gräset har börjat visa tecken på tillväxt. För att få ett optimalt näringsupptag rekommenderar vi att du först kalkar gräsmattan när det mesta av snön har smält bort. Notera att du ska kalka gräsmattan bara om det behövs. Läs min artikel ”Varför kalka gräsmattan” om du känner dig osäker på om du behöver kalka gräsmattan eller inte. Gödsling bör ske var 4-12:e vecka beroende på vilken produkt som används för maximal effektivitet och för att bevara en vacker grön gräsmatta året runt.

Gödslingschema

Börja med gödslingen av gräsmattan tidigt på våren när marktemperaturen har kommit upp över 8 grader och när gräset har börjat växa. Sedan gödslar du gräsmattan ett par till tre gånger under sommaren och 1-2 gånger under höst och vinter.

Varför gödsla gräsmattan - och hur ofta

Luftad gräsmatta ger maximalt näringsupptag

Att lufta gräsmattan är ett viktigt steg för att säkerställa att gräset tar upp maximalt med näringsämnen. Genom att lufta gräsmattan skapar du tusentals små hål i jorden som gör att luft, vatten och näringsämnen tar sig lättar ned till gräsets rötter. Denna ökade lufttillförsel förbättrar syrehalten i rotzonen, vilket underlättar fotosyntesen och andningen samt uppmuntrar till nyttig mikrobiell aktivitet. Dessutom gör dessa hål att vatten kan sippra ned till de lägre jordlagren, vilket ökar fukthalten och möjliggör djupare rottillväxt. En annan anledning till att du ska lufta gräsmattan är att det upp kompakterade jordar och hjälper till att frigöra alla uppbyggda näringsämnen som har låsts in på grund av kompaktering.

Hur gödslar jag gräsmattan?

När du gödslar din gräsmatta bör du använda en gödselspridare för att sprida 2 – 3 kg per 100 m² jämnt över området, eftersom detta förhindrar att det bildas klumpar som kan bränna eller skada gräset. Se till att läsa instruktionerna på gödselförpackningen för att se till att du använder rätt mängd. Till sist bör du vattna gräsmattan ordentligt efter gödsling för att hjälpa näringsämnena att tränga djupt ner i jorden och nå gräsrötterna.

Gräsmattegödsel vi använder och rekommenderar

Vi själva använder och rekommenderar Indigrows gräsmattgödsel Impact CGF 25-5-10 och Humik Boost 30-8-8 på grund av deras överlägsna sammansättning och prestanda. Det är produkter som i huvudsak används av professionella aktörer på fotbollsplaner och golfklubbar och som även våra kunder har tillgång till genom vår gödslingstjänst som vi har i Stockholm och Uppsala.

Indigrow Impact CGF 25-5-10

Indigrow Impact CGF 25-5-10 är ett unikt gödselmedel med en PSCU-beläggning (polymer svavel coatad urea) som bidrar till att minska urlakningen, främja stark rottillväxt samt ökad gräsfärg och minskad stress från miljöförhållanden. Det innehåller också 2 % magnesiumoxid som bidrar till att ytterligare stärka tillväxten av gräsmattan. Dess kvävetillförsel som härrör från urea håller i upp till 3 månader, vilket gör det till en effektiv och långvarig lösning för gödsling av gräsmattor.

Indigrow Humik Boost 30-8-8

Humik Boost 30-8-8 är ett annat utmärkt val på grund av dess höga kväveinnehåll och förenat med hummussyra vilket ger en långsam frigöring till växten under en längre period. De höga kvävehalterna i produkten bidrar till ökad tillväxt medan humussyran gör att marken kan behålla viktiga näringsämnen som behövs för en sund grästillväxt. Det organiskt material som finns i gödslet är också en bränslekälla för viktiga mikrober samt jordens flora och fauna. Det skapar ett balanserat ekosystem som bidrar till att minska växtstress från extrema temperaturer eller andra yttre faktorer. Gödslets sammansättning ger en långsam frisättning av näringsämnena under en längre period på 2–3 månader.

Flytande gödsel till gräsmattan

Flytande gödsel är ett utmärkt komplement för att få en grönare och friskare gräsmatta. Det ger snabbare resultat än andra typer av gödsel och kan spridas ut väldigt tidigt på våren när jordtemperaturen ligger runt 5 grader. Gödsel som sprids ut i flytande form har en högre koncentration av näringsämnen, vilket gör det möjligt att ge din gräsmatta den exakta mängden näring som den behöver. Genom att sprida ut flytande gödsel ger det också en mer jämn tillförsel av näring, vilket hjälper till att upprätthålla en hög kvalitet på din gräsmatta under hela sommaren.

+ Fördelar med flytande gödsel:

 1. Kan spridas ut tidigt på säsongen
 2. Snabbare resultat än andra typer av gödselmedel
 3. Hög koncentration av näringsämnen
 4. Mer konsekvent tillförsel av näringsämnen
 5. Möjliggör exakt näringstillförsel

Varför gödsla gräsmattan, när jag måste klippa oftare?

Gödsling av gräsmattan är viktigt för att få en vacker, hälsosam och frodig gräsmatta. När du gödslar din gräsmatta bidrar det till att det växer ett tjockt och frodigt gräs som är mindre känsligt för sjukdomar och ogräs. Detta innebär att du måste klippa gräsmattan oftare, men fördelarna med gödsling uppväger vida det extra arbetet.

Robotgräsklipparen håller din gräsmatta finare

En robotgräsklippare kan hjälpa till att lätta på den extra börda som en mer frekvent gräsklippning innebär. Robotgräsklippare är självgående maskiner som är programmerade för att klippa gräsmattan med jämna mellanrum. De klipper gräset jämnt och exakt och ger ett välskött utseende varje gång. Dessutom kräver de inte lika mycket användarinsatser som vanliga gräsklippare eftersom de gör gräsklippningen på egen hand. Läs min guide om vilken robotgräsklippare som passar dina gräsytor bäst.

Sammanfattning, varför gödsla gräsmattan

Gödsling av en gräsmatta är viktigt för att bevara dess hälsa, skönhet och frodighet. Indigrow Impact CGF 25-5-10 och Humik Boost 30-8-8 är två av de gödslingsmedel vi själva använder och rekommenderar eftersom de ger en långsam frisättning under en längre period. Flytande gödsel är ett annat bra komplement eftersom det ger snabbare resultat med högre koncentrationer av näringsämnen som kan appliceras tidigt på säsongen. Robotgräsklippare är till hjälp när det gäller att minska den extra börda som gödsling medför genom mer frekventa klippningar. I slutändan är gödsling av gräsmattan viktigt om du vill hålla din gräsmatta grönare och friskare. 

– Så varför gödsla gräsmattan? För att hålla den frodig, grön, frisk och vacker året runt!

Frågor och svar

Om du inte gödslar din gräsmatta kan gräset börja tunnas ut och bli fläckvis kal. Jorden kommer också att berövas på viktiga näringsämnen som är nödvändiga för en sund tillväxt. Utan rätt näring är gräsmattan mer mottaglig för ogräs, torkstress och sjukdomar. Dessutom kommer en ogödslad gräsmatta inte att ha ett djupt vilket kan hindra vattnet från att rinna av ordentligt och leda till blöta områden. I slutändan är det viktigt att gödsla gräsmattan för att få ett vackert, friskt och frodigt gräs året runt.

Det är viktigt att gödsla gräsmattan för att den ska se grön och frodig ut, samtidigt som den tillför viktiga näringsämnen till jorden. Gödselmedel ger de nödvändiga näringsämnena för en sund rottillväxt, vilket hjälper gräset att behålla ett djupt och friskt rotsystem. Detta bidrar till att behålla fuktnivåerna i jorden och ökar gräsets förmåga att stå emot torkstress, ogräs och sjukdomar.

Gödsel innehåller viktig näring

Gödselmedel är formulerade med olika proportioner av viktiga näringsämnen som kväve (N), fosfor (P), kalium (K) och andra mikronäringsämnen beroende på vilken typ av växt du försöker ge näring. Olika typer av växter kräver olika mängder av dessa näringsämnen för att uppnå optimal hälsa. En gräsmatta kräver till exempel mer kväve än en trädgårdsbädd eller en grönsaksodling för att hålla sig grön under hela växtsäsongen.

Att gödsla gräsmattan är viktigt

Sammanfattningsvis är det viktigt att gödsla gräsmattan för att få ett attraktivt landskap med friskare gräsväxt och förbättrad vattenhållande förmåga i marken. Regelbunden applicering av lämpliga gödningsmedel hjälper till att hålla din gräsmatta snygg genom att ge viktiga näringsämnen för bättre tillväxt samt skydd mot ogräs och sjukdomar.

Flytande gödselmedel ger snabbare resultat än andra typer av gödselmedel på grund av dess höga koncentration av näringsämnen. Det möjliggör också en exakt näringstillförsel och en mer konsekvent leverans av näringsämnen, vilket bidrar till att bibehålla gräsmattans höga kvalitet under hela sommaren.

Robotgräsklippare är självgående maskiner som är programmerade enligt ett förprogrammerat schema. Därför spelar det ingen roll hur snabbt gräset för att robotgräsklipparen alltid kommer att hålla den välskött. Detta bidrar till att lindra en del av det extra arbete som krävs för regelbunden klippning till följd av gödsling av gräsmattan.

Mer läsning om gräsmatteskötsel

Varför låta gräsklippet ligga kvar i gräsmattan gäller bara om den klipps ofta.
Skötsel av gräsmattan
Robert Hammar

Varför låta gräsklippet ligga kvar i gräsmattan?

Hem Har du tänkt på varför en del granntomter kan ha en otroligt grön, fin och tät gräsmatta. Troligtvis klipper de sin gräsmatta flera gånger i veckan och håller sin gräsmatta alltid nyklippt och låter gräsklippet ligga kvar. På så

Läs mer »
Näring till gräs - Växtnäring i jorden
Näring och gödsel
Robert Hammar

Näring till gräs – Växtnäring i jorden

Hem Näring till gräs – Växtnäring i jorden Näring till gräs är den växtnäring i jorden som en gräsmatta behöver för sin tillväxt. Här i artikeln kan du läsa om de näringsämnen och mätetalen som framkommer i det svar du får

Läs mer »
Mossa och ogräs, då kan det vara tecken på att man måste kalka gräsmattan
Näring och gödsel
Robert Hammar

Varför kalka gräsmattan? – Vi ger dig svaren

Hem En av de viktigaste sakerna du kan göra är att kalka gräsmattan om det verkligen behövs. När du kalkar din gräsmatta ger det ett antal fördelar som kan bidra till att förbättra dess allmänna hälsa. Kalkning bidrar också till

Läs mer »
Skötselschema för en gräsmatta
Skötsel av gräsmattan
Robert Hammar

Skötselschema till gräsmatta med skötseltips

Hem Skötselschema till gräsmatta Till våra kunder som har anlitat oss för gräsmatterenovering har vi tagit fram ett skötselschema till gräsmatta. En förklaring till varför vi har tagit fram skötselschemat är för att en gräsmatta behöver kontinuerligt fortsatt underhåll. Fortsatt

Läs mer »

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar