Varför gödsla gräsmattan och är det viktigt?

Viktigt att gödsla gräsmattan

Har du någonsin frågat dig själv ”Varför gödsla gräsmattan och är viktigt?” Du spelar en viktig roll i att upprätthålla en vacker och hälsosam gräsmatta genom att gödsla den.

Om du regelbundet gödslar din gräsmatta med rätt typ av gödningsmedel, behåller den sin gröna, fylliga och ogräsfria karaktär. Regelbunden gödsling får inte bara gräset att se bättre ut, utan bidrar också till att göra det mer motståndskraftigt mot sjukdomar eller svampangrepp som snömögel.

Vidare kan tilläggas att en tät och frodig gräsmattan innebär också att du behöver lägga mindre tid åt att plocka upp ogräs! I det här blogginlägget diskuterar vi varför det är så viktigt att gödsla din gräsmatta och hur du gör det på rätt sätt.

Varför gödsla gräsmattan och är det viktigt, om du vill ha en frodig gräsmatta.

Innehållsförteckning

Använd bra gräsmattegödsel

Vi bör använda bra gödsel till gräsmattan för att hålla den frisk och i god form. Gödsel tillför mängder av viktiga näringsämnen, såsom kväve, fosfor och kalium, som alla sorters gräs behöver för att växa optimalt.

Ofta inkluderar många gödsel även mikronäringsämnen som järn och kalcium, som bidrar till att upprätthålla jordens pH-balans. När vi applicerar rätt mängd gödsel främjar vi en stark rottillväxt, stärker gräset och dess färg och minskar risken för ogräsangrepp i gräsmattan.

Rätt gödsling bidrar till att vi upprätthåller gräsets hälsa på längre sikt genom att förebygga näringsbrist som kan skada gräsets rötter och blad över tid. Slutligen leder användningen av bra gödsel till en hälsosammare och grönare gräsmatta.

Olika typer av gödsel

Det finns två huvudkategorier av gödselmedel på marknaden: naturgödsel och handelsgödsel (konstgödsel eller mineralgödsel).

Naturgödsel består av material som djurspillning, benmjöl, kompost, algextrakt och K-dress som vi använder när vi renoverar gräsmattor. Dessa gödselmedel ger en rad viktiga växtnäringsämnen, bland annat kväve, fosfor och kalium.

Dessutom kan de även förbättra jordens bördighet genom att tillföra nyttiga mikroorganismer, förbättra markstrukturen och främja vattenhållning.

Konstgödsel har högre koncentration och är effektivare

Däremot tillverkar man konstgödsel med hjälp av industriellt bearbetade mineraler. De har vanligtvis en högre koncentration av växtnäringsämnen än naturliga gödselmedels motsvarigheter, vilket gör dem effektivare när det gäller att snabbt leverera de nödvändiga näringsämnena till växterna.

Exempel på dessa är urea och ammoniumnitrat samt NPK-gödselmedel (kväve-fosfor-kalium). De kallas ofta för ”snabbgödselmedel” eftersom de släpper ut sina näringsämnen i jorden snabbt efter utspridning.

Fördelar och nackdelar med respektive typ av gödsel

Både naturgödsel och konstgödsel har fördelar som kan vara fördelaktiga för gräsmatteskötsel. Vilket du väljer beror på dina specifika behov.

Naturgödsel är bra för att förbättra jordens hälsa på lång sikt, medan konstgödsel kan snabbt tillföra viktiga näringsämnen.

+ Fördelar med naturliga gödningsmedel:

 • Främjar stark rottillväxt
 • Förbättrar gräsets styrka och färg
 • Minskar ogräsangrepp
 • Tillhandahåller nyttiga mikroorganismer
 • Ökar markstrukturen och vattenhållningen

- Nackdelar med naturliga gödselmedel:

 • Det tar längre tid att leverera näringsämnen till växten
 • Lägre koncentration av viktiga näringsämnen jämfört med handelsgödsel.

+ Fördelar med konstgödsel och mineralgödsel:

 • Främjar stark rottillväxt
 • Förbättrar gräsets styrka och färg
 • Minskar ogräsangrepp
 • Tillhandahåller nyttiga mikroorganismer
 • Snabb frisättning av viktiga näringsämnen i jorden
 • Högre koncentration för snabbare resultat

- Nackdelar med konstgödsel och mineralgödsel:

 • Kan vara dyrare än naturliga gödselmedel
 • Kan eventuellt skada växterna om de används i för stor mängd

Gödsla gräsmattan ofta

Det är viktigt att gödsla gräsmattan ofta för att hålla den frisk och vacker. Regelbunden gödsling bidrar till att bevara gräsets frodiga gröna färg och gör det mer motståndskraftigt mot ogräsangrepp och sjukdomar.

Som tidigare nämnts ger gödsel viktiga näringsämnen som kväve, fosfor, kalium, järn och kalcium som alla är nödvändiga för optimal grästillväxt. Att applicera rätt mängd gödsel kan dessutom bidra till att främja en stark rottillväxt, förbättra gräsets styrka och färg samt minska ogräsangrepp.

Rätt pH-värde för optimalt näringsupptag

För att jorden och gräset ska kunna ta upp näringsämnen måste jordens pH-värde ligga mellan 6 och 7. Därför är det viktigt att gödsla gräsmattan ofta för att kompensera för näringsläckage på grund av naturliga processer som tar bort viktiga näringsämnen från marken.

Gödslingsintervaller beroende på vilken produkt du använder

Du bör gödsla minst fyra gånger per år var fjärde till tolfte vecka beroende på vilken produkt du använder för att se till att din gräsmatta förblir frisk. Om du gör det kommer din gräsmatta att behålla sin frodiga gröna färg med mindre ogräs eller svampangrepp med tiden.

I slutändan kan du genom att gödsla din gräsmatta regelbundet spara tid på ogräsbekämpning och få en gräsmatta som ser friskare ut under längre tid. Så varför gödsla din gräsmatta? För att hålla den frisk och levande!

När ska jag börja gödsla gräsmattan?

Den bästa tiden att gödsla gräsmattan är tidigt på våren när medeltemperaturen når 8–10 °C och gräset har börjat visa tecken på tillväxt.

För att få ett optimalt näringsupptag rekommenderar vi att du först kalkar gräsmattan när det mesta av snön har smält bort. Kom ihåg att kalka gräsmattan endast om det behövs.

Om du är osäker på om du behöver kalka gräsmattan eller inte, läs min artikel ”Varför kalka gräsmattan?”.

Gödsling bör ske var 4-12:e vecka beroende på vilken produkt du använder för att uppnå maximal effektivitet och behålla en vacker grön gräsmatta året runt.

Gödslingschema

Börja med gödslingen av gräsmattan tidigt på våren när marktemperaturen har kommit upp över 8 grader och när gräset har börjat växa.

Sedan gödslar du gräsmattan ett par till tre gånger under sommaren och 1-2 gånger under höst och vinter.

Varför gödsla gräsmattan - och hur ofta

Luftad gräsmatta ger maximalt näringsupptag

Att lufta gräsmattan är ett viktigt steg för att säkerställa att gräset tar upp maximalt med näringsämnen. Genom att lufta gräsmattan skapar du tusentals små hål i jorden som gör att luft, vatten och näringsämnen tar sig lättar ned till gräsets rötter. Denna ökade lufttillförsel förbättrar syrehalten i rotzonen, vilket underlättar fotosyntesen och andningen samt uppmuntrar till nyttig mikrobiell aktivitet.

Dessutom gör dessa hål att vatten kan sippra ned till de lägre jordlagren, vilket ökar fukthalten och möjliggör djupare rottillväxt.

En annan anledning till att det är viktigt att lufta gräsmattan är att det hjälper till att lösa upp kompakterade jordar. Det frigör näringsämnen som har blivit instängda på grund av kompakteringen. Detta bidrar till en hälsosammare gräsmatta och bättre tillväxt.

Kontrollera om du eventuellt behöver hålpiplufta gräsmattan med en enkel metod som beskrivs i följande inlägg, ”Hur vet jag om min gräsmatta behöver hålpipsluftas?

Hur gödslar jag gräsmattan?

När du gödslar din gräsmatta bör du använda en gödselspridare för att sprida 2 – 3 kg per 100 m² jämnt över området. Spridaren förhindrar att det bildas klumpar som kan bränna eller skada gräset.

Se till att läsa instruktionerna på gödselförpackningen för att se till att du använder rätt mängd.

Till sist bör vattna gräsmattan ordentligt för att hjälpa näringsämnena att tränga djupt ner i jorden och nå gräsrötterna.

Gräsmattegödsel vi använder och rekommenderar

Vi själva använder och rekommenderar Indigrows gräsmattegödsel Impact CGF 25-5-10 på grund av deras överlägsna sammansättning och prestanda.

Det är produkter som i huvudsak används av professionella aktörer på fotbollsplaner och golfklubbar och som även våra kunder har tillgång till genom vår gödslingstjänst som vi har i Stockholm och Uppsala.

Indigrow 25-5-10

Indigrow Impact CGF 25-5-10

Indigrow Impact CGF 25-5-10 är ett unikt gödselmedel med en PSCU-beläggning (polymer svavel coatad urea) som bidrar till att minska urlakningen, främja stark rottillväxt samt ökad gräsfärg och minskad stress från miljöförhållanden.

Det innehåller också 2 % magnesiumoxid som bidrar till att ytterligare stärka tillväxten av gräsmattan. Dess kvävetillförsel som härrör från urea håller i upp till 3 månader, vilket gör det till en effektiv och långvarig lösning för gödsling av gräsmattor.

Flytande gödsel till gräsmattan

Flytande gödsel är ett utmärkt komplement för att få en grönare och friskare gräsmatta. Det ger snabbare resultat än granulat och du kan sprida ut det väldigt tidigt på våren när jordtemperaturen ligger runt 5 grader.

Flytande gödsel har en högre koncentration av näringsämnen, vilket ger ditt gräs ett extra näringstillskott. Detta gör det möjligt att ge din gräsmatta en boost i näring.

Genom att sprida flytande gödsel får du också en jämnare tillförsel av näring, vilket håller gräsmattan fin hela sommaren.

+ Fördelar med flytande gödsel:

 1. Kan spridas ut tidigt på säsongen
 2. Snabbare resultat än andra typer av gödselmedel
 3. Hög koncentration av näringsämnen
 4. Mer konsekvent tillförsel av näringsämnen
 5. Möjliggör exakt näringstillförsel

Varför gödsla gräsmattan, när jag måste klippa oftare?

Gödsling av gräsmattan är viktigt för att få en vacker, hälsosam och frodig gräsmatta. När du gödslar din gräsmatta bidrar det till att det växer ett tjockt och frodigt gräs som är mindre känsligt för sjukdomar och ogräs.

Detta innebär att du måste klippa gräsmattan oftare, men fördelarna med gödsling uppväger vida det extra arbetet.

Robotgräsklipparen håller din gräsmatta finare

En robotgräsklippare kan hjälpa till att lätta på den extra börda som en mer frekvent gräsklippning innebär. Robotgräsklippare är självgående maskiner som är programmerade för att klippa gräsmattan med jämna mellanrum. De klipper gräset jämnt och exakt och ger ett välskött utseende varje gång. Dessutom kräver de inte lika mycket användarinsatser som vanliga gräsklippare eftersom de gör gräsklippningen på egen hand.

Läs min guide om vilken robotgräsklippare som passar dina gräsytor bäst.

Slutsats, varför gödsla gräsmattan

Att gödsla gräsmattan är en central del av gräsmattans hälsosamma tillväxt och dess frodiga, gröna utseende.

De gödsel vi rekommenderar är Indigrow Impact CGF 25-5-10 som erbjuder långsam frisättning av näringsämnen över tid. Flytande gödsel kompletterar granulatet och ger en koncentrerad näringsboost med snabba resultat.

Du kan applicera den tidigt på säsongen. Dessutom, även om gödsling kräver mer frekventa klippningar, kan du lindra denna börda med hjälp av robotgräsklippare.

Så, varför bör du gödsla gräsmattan? Här är några fördelar:

 • Gödsling bidrar till en sund, frodig och grön gräsmatta.
 • Det hjälper gräset att motstå sjukdomar och ogräs.
 • Det förbättrar gräsmattans totala hälsa och utseende.
 • Robotgräsklippare kan lätta bördan av mer frekventa klippningar som ett resultat av gödsling.

Därför är svaret enkelt: För att hålla din gräsmatta på topp bör du definitivt gödsla den!

Frågor och svar

Om du inte gödslar din gräsmatta kan gräset börja tunnas ut och bli fläckvis kal. Jorden kommer också att berövas på viktiga näringsämnen som är nödvändiga för en sund tillväxt. Utan rätt näring är gräsmattan mer mottaglig för ogräs, torkstress och sjukdomar. Dessutom kommer en ogödslad gräsmatta inte att ha ett djupt vilket kan hindra vattnet från att rinna av ordentligt och leda till blöta områden. I slutändan är det viktigt att gödsla gräsmattan för att få ett vackert, friskt och frodigt gräs året runt.

Det är viktigt att gödsla gräsmattan för att den ska se grön och frodig ut, samtidigt som den tillför viktiga näringsämnen till jorden. Gödselmedel ger de nödvändiga näringsämnena för en sund rottillväxt, vilket hjälper gräset att behålla ett djupt och friskt rotsystem. Detta bidrar till att behålla fuktnivåerna i jorden och ökar gräsets förmåga att stå emot torkstress, ogräs och sjukdomar.

Gödsel innehåller viktig näring

Gödselmedel är sammansatta med olika proportioner av viktiga näringsämnen, såsom kväve (N), fosfor (P), kalium (K) och andra mikronäringsämnen, beroende på vilken typ av växt du vill ge näring åt. Olika växter behöver varierande mängder av dessa näringsämnen för att uppnå optimal hälsa. Till exempel behöver en gräsmatta mer kväve än en trädgårdsbädd eller en grönsaksodling för att förbli grönt under hela växtsäsongen.

Att gödsla gräsmattan är viktigt

Sammanfattningsvis är det viktigt att gödsla gräsmattan för att få en friskare gräsmatta. Genom att regelbundet applicera lämpliga gödningsmedel kan du hålla din gräsmatta vacker och frisk. Gödslet ger viktiga näringsämnen som främjar bättre tillväxt, samtidigt som de skyddar mot ogräs och sjukdomar.

Flytande gödselmedel ger snabbare resultat än granulat på grund av dess höga koncentration av näringsämnen. Det ger också extra näringstillförsel och bättre tillgång till viktiga näringsämnen, vilket bidrar en högre kvalitet på gräset.

Robotgräsklippare är självgående maskiner som är programmerade enligt ett förprogrammerat schema. Därför spelar det ingen roll hur snabbt gräset för att robotgräsklipparen alltid kommer att hålla den välskött. Detta bidrar till att lindra en del av det extra arbete som krävs för regelbunden klippning till följd av gödsling av gräsmattan.

Hur ofta du bör gödsla gräsmattan beror på flera faktorer, inklusive grästyp, jordtyp och klimat. Generellt rekommenderas det att gödsla gräsmattan minst en gång per säsong, det vill säga vår, sommar och höst. Vissa gräsexperter rekommenderar dock att gödsla ännu oftare, till exempel var sjätte till åtta vecka under växtsäsongen. Du bör alltid följa anvisningarna på ditt valda gödselmedels paket för bästa resultat. Kom ihåg att överdriven gödsling kan vara lika skadligt som att inte gödsla alls, så det är viktigt att hitta rätt balans.

Mer läsning om gräsmatteskötsel

Koppar för gräsmattan
Näring och gödsel

Skapa en optimal kopparbalans för din gräsmatta

Betydelsen av koppar för gräsmattan Gräsmattor är dynamiska ekosystem som behöver omsorg för att frodas. En viktig del av vården är -i-jorden/”>mikronäringsämnen, särskilt koppar. Spårämnet koppar spelar en avgörande roll

Läs mer »
Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 1

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.