Vad är snömögel i gräsmattan och hur tar du bort det?

Bekämpa snömögel i din gräsmatta med vår hjälp!

I det här inlägget ska vi utforska ett vanligt problem som många trädgårdsägare ställs inför under de kalla månaderna – snömögel i gräsmattan.

Vi kommer att förklara vad snömögel är, hur det påverkar din gräsmatta och framför allt, hur du kan bekämpa det. Med våra experttips och praktiska åtgärder kommer din gräsmatta snart vara frodig, grön och fri från snömögel.

Låt oss sätta i gång!

Snömögel i gräsmattan, en svampsjukdom
Snömögel i gräsmattan, en svampsjukdom

Innehållsförteckning

Vad är snömögel?

Snömögel i gräsmattan ser ut som sockervadd och kan vara vit/grå eller rosa till färgen beroende på vilken typ av snömögel det är. Det är en växtsjukdom som angriper spannmål, fodergräs och våra gräsmattor. 

Det orsakas av svamp och trivs bäst i svalt och fuktigt väder. Det innebär att du kommer se mer utav snömögel perioden höst till vår men det kan uppstå när som helst under året. Det beror på att svampsporerna lever kvar i jorden året runt och växer som bäst i temperaturer mellan 0-8 grader. Tillväxten av svampen avtar vid temperatur på -5 grader och när vädret blir varmare och torrare. 

Läs även om häxringar i gräsmattan som är en annan typ av svampsjukdom. Det finns två typer av snömögel och de angriper gräset olika, och är lika vanlig som att få isbränna på gräsmattan efter vintern.

Grå snömögel

Grå snömögel känns igen med döda fläckar med ett ljusgrått eller vitaktigt täcke som liknar snöfläckar. Du hittar oftast grå snömögel under större snödrivor som smälter långsammare än sin omgivning då den trivs där det är extra fuktigt.

Den angripna marken kan vara ett par centimeter till någon halvmeter brett. Svampen skadar i regel bara gräsbladet men förblir jorden våt i månader kan även rötterna komma till skada. Gräset kommer tillbaka när marken torkar upp och när vädret blir varmare.

Vitt snömögel i gräsmattan

Rosa snömögel

Rosa snömögel är mer aggressiv och skadar både gräsbladen och rötterna. Skadorna känns igen i runda döda fläckar med rosa eller bruna kanter. Svampen trivs i kallt blött gräs och vid lägre temperaturer. Utvecklas den under hösten kan den frodas hela vintern under snötäcket.

Skadorna blir några decimeter i diameter eller mindre och kan sprida sig över hela gräsmattan. Eftersom den även angriper rötterna så innebär det att gräset inte kommer att växa fram på nytt.

Rosa snömögel i gräsmattan

Orsaker till snömögel

Oavsett var du bor i landet så kan din gräsmatta bli utsatt av snömögel och speciellt efter vintern. Dock finns det vissa faktorer som ökar risken för snömögel och vi går här igenom vad det kan vara för något.

- Snötäcke över varm jord

Hinner det bildas ett snötäcke över fuktig mark som fortfarande är varm utan tjäle är det idealisk förhållanden för snömöglets tillväxt. Det innebär att vi vill att det fryser på ordentligt innan snön kommer.

- Täcken av löv och högt gräs

Precis som ett snötäcke blir även nedfallna löv och högt gräs ett paradis för snömögel.

- Gropar och svackor

Områden i gräsmattan som gropar och svackor med dålig dränering som ständigt hålls fuktiga är områden där snömögel trivs.

- Snödrivor och snöhögar

Snöhögar som bildas efter snöskottning av uppfarter och gångar ökar risk för snömögel. Det kan också vara områden i skugga där snön håller sig kvar och resten av gräsmattan torkar upp.

- Gräsmattor med tjockt halmskikt

Halmskiktet även kallad för thatch är ett svampigt lager mellan gräset och jorden med organiskt material. Detta lager håller kvar mycket vatten och hindrar jorden från att torka upp vilket gör att snömögel kan utvecklas.

Reparation av den skadade ytan efter snömögel

Du kan sätta i gång att reparera skadorna efter snömögel när vädret börjar bli varmare och marken har torkat upp. Tillvägagångsättet för reparationen är densamma som för skador efter isbränna.

1. Ta bort döda rester. Kratta bort löst material och ta bort det från marken. Sedan blåser du ytan ren med en lövblås.

2. Lufta marken när isen har smält. När du har städat gräsytan som ska repareras luftar du gräsmattan med ett luftningsverktyg som du föredrar. Läs vår artikel ”Hur du luftar gräsmattan” om du vill veta mer.

3. Stödså med nytt gräs. Strö ut nya gräsfrön över gräsytan och täck fröna med toppdress. Jämna sedan av markytan med en dressraka. Det gör att jorden och gräsfröna kommer lättare ned i hålen i jorden.

Dressraka för att jämna av gräsmattan
Dressraka för att jämna av gräsmattan

Hur du förebygger snömögel

Det bästa sättet att förebygga snömögel är att hålla gräsmattan frodig och frisk med god vattenavrinning. Här nedan har du en lista på åtgärder du kan utföra under hösten och en del av dem kan du göra redan från säsongstart.  Först går vi igenom vad som håller kvar vatten på marken.

Orsaker till dålig vattenavrinning

 • Tjockt halmskikt. Halmskiktet även kallad för thatchen är ett skikt mellan gräset och jorden fylld med organiskt material som håller kvar fukt och vatten.
 • Hårt jordlager. Hårda kompakterade jordar gör att vatten inte tränger ned i jordprofilen utan stannar kvar på ytan.
 • Hydrofoba jordar. Vattenavvisande, hydrofob, jord som inte tar upp regnvatten utan håller kvar vattnet på markytan.

Förebyggande åtgärder mot snömögel i gräsmattan

 1. Identifiera orsaken till dålig vattenavrinning: Granskning av din gräsmatta och dess jordprofil är avgörande för att identifiera problem med vattenavrinningen. Det kan finnas flera skäl till dålig dränering, som kompakterad jord, ett tjockt lager av thatch eller en naturlig lågpunkt där vatten samlas. När du har identifierat problemområdet kan du vidta åtgärder för att förbättra dräneringen, till exempel genom att bryta upp kompakterad jord, minska mängden thatch eller nivellera ytan.
 2. Lufta gräsmattan: Luftning innebär att du gör små hål i gräsmattan för att förbättra vattenavrinningen och syresättningen av jorden. Detta kan göras med en handhållen gräsmatteluftare, en trädgårdsgrep eller en motordriven hålpipluftare. Regelbunden luftning, särskilt under våren och hösten, kan bidra till att förhindra fuktansamling som i sin tur kan leda till snömögel.
 3. Gödsla gräsmattan tidigt på våren: Genom att tillföra näringsämnen till gräsmattan tidigt på våren, ger du gräset de resurser det behöver för att växa starkt och hälsosamt. Starkt, välmående gräs är mer motståndskraftigt mot sjukdomar som snömögel. Det är viktigt att välja en gödselprodukt som är anpassad till ditt specifika gräs och jordtyper.
 4. Använda ett bra gödslingsprogram: Ett effektivt gödslingsprogram ger en jämn fördelning av näringsämnen under hela växtsäsongen. Detta undviker överdriven tillväxt av gräset på hösten, vilket kan föda snömögel.
 5. Kalka vid behov: Om pH-värdet i din jord är för lågt, kan du neutralisera det sura tillståndet genom att tillföra kalk. En mer neutral jordmiljö är mindre gynnsam för tillväxten av snömögel.
 6. Välj ett vinterhärdigt gräs: Det finns grässorter som har en naturligt högre motståndskraft mot sjukdomar, inklusive snömögel. Genom att välja dessa arter, till exempel ängsgröe och rödsvingel, ökar du gräsmattans chanser att överleva snömögelinfektioner.
 7. Jämna av gräsmattan: Genom att jämna av gräsmattan och fylla i låga punkter, undviker du att vatten samlas på ytan och skapar en blöt miljö där snömögel kan frodas.
 8. Minska tjockleken på halmskiktet: En tjockt lager av thatch kan hålla kvar fukt och förhindra att vatten når jorden. Genom att minska mängden thatch förbättras dräneringen och risken för snömögel minskar.
 9. Städa gräsmattan inför vintern: Att hålla gräsmattan fri från löv och annat organiskt material inför vintern minskar risken för att fukt samlas och gynnar tillväxten av snömögel.
 10. Undvik gödsel med hög kvävehalt sent på hösten: En hög kvävehalt kan stimulera grästillväxten sent på hösten, vilket gör att gräset blir mer mottagligt för snömögel. Försök att undvika gödsling med hög kvävehalt när gräset går in i sin viloperiod.
Luftad gräsmatta

Hur kan TrädgårdSmart hjälpa dig?

När vi tar hand om våra kunders gräsmattor använder vi de mest effektiva och lämpliga verktygen för luftning, vertikalskärning, gödsling och stödsådd av gräsmattan.

Anlitar du oss för vårt gödslingsprogram och kompletterar det med luftning av gräsmattan har du garanterat en härdig gräsmatta.

Vårt gödslingsprogram innehåller både flytande och granulerat gödsel, vätmedel, järn och biostimulatorer.

Programmet har vi kompletterat med stödsådd två gånger under växtsäsongen med vinterhärdiga gräsarter. Det är ett gödselpaket som gör dina grannar, vänner och släkt gröna av avund.

Vi erbjuder våra tjänster i Stockholm och Uppsalaområdet.

Frågor och svar

När temperaturen stiger och marken torkar ut är våren en idealisk tidpunkt för att börja reparera skador som orsakats av snömögel. Metoden för att åtgärda den här typen av skador är samma som används vid fall av isbränna, det vill genom luftning av gräsmattan. 

Snömögel som är en svamp förstör inte bara gräsmattan den kan också ge allergiska besvär för människor.

På hösten kan du vidta några viktiga åtgärder för att se till att din gräsmatta är väl rustad mot snömögel.

 1. Ta reda på orsaken till dålig vattenavrinning
 2. Lufta gräsmattan
 3. Gödsla gräsmattan tidigt på våren
 4. Använd bra gödslingsprogram
 5. Kalka vid behov
 6. Välj ett vinterhärdigt gräs
 7. Jämna av gräsmattan
 8. Minska tjockleken på halmskiktet
 9. Städa gräsmattan inför vintern
 10. Undvik gödsla med hög kvävehalt sent på hösten

Bruna fläckar i en gräsmatta kan bero på flera faktorer. En vanlig orsak är torka, där gräset blir brunt eftersom det inte får tillräckligt med vatten. Andra möjliga orsaker kan vara sjukdomar som snömögel eller andra svampsjukdomar, skadedjur såsom gräsmarkbaggar eller maskar, och till och med hundurin.

För att återställa gräsmattan är det viktigt att noggrant identifiera orsaken till de bruna fläckarna. På så sätt kan rätt behandling genomföras med precision och effektivitet.

Mer läsning

Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 4.7 / 5. Antal röster: 3

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.