Ta bort stubbar med kaliumnitrat – 2 metoder

Idag ska vi visa dig hur det är möjligt att ta bort stubbar med kaliumnitrat. Jag kommer också avsluta inlägget med en slutsats om det är fördelaktigt för dig att använda kaliumnitrat för att ta bort en stubbe eller inte. Så, låt oss börja.
Ta bort stubbar med kaliumnitrat
Ta bort stubbar med kaliumnitrat

Innehållsförteckning

Vad är kaliumnitrat?

Kaliumnitrat, som ofta kallas salpeter, är ett kraftfullt oxidationsmedel och en av huvudkomponenterna i krut.

Det kan också användas för att snabbt och effektivt avlägsna stubbar. Kaliumnitrat reagerar med fukt i träet och bryter ner cellväggarna, vilket gör träet mjukt. Med denna metod behöver du inte vänta på att stubben ska ruttna bort eller ta bort den för hand.

Det är den perfekta lösningen för att bli av med envisa stubbar i trädgården.

Var försiktig med kaliumnitrat

När du tar bort stubbar med kaliumnitrat måste du vidta säkerhetsåtgärder. Eftersom det är ett starkt oxidationsmedel ska du bära ögonskydd och handskar när du hanterar denna kemiska blandning. Se dessutom till att förvara produkten på en säker plats bort från värmekällor och brännbara material. Var noga med att följa lokala myndigheters föreskrifter och instruktioner när du kasserar eventuella rester av kaliumnitrat.

Fördelar och nackdelar med kaliumnitrat?

Kaliumnitrat, även känt som salpeter, är en kemisk förening som kan användas för att ta bort trädstubbar i trädgården. Det är en effektiv och mindre energikrävande metod jämfört med att hyra en stubbfräs från lokala byggmarknad eller uthyrningsföretag. Även om kaliumnitrat effektivt kan avlägsna stubben kan användningen ha vissa oönskade konsekvenser för den omgivande miljön.

När kaliumnitrat appliceras på en trädstubbe drar kaliumnitrat ut fukten ur marken. När kaliumnitrat appliceras på en trädstubbe drar kaliumnitrat ut fukten ur marken. Detta betyder att när du tar bort stubben kan det skada eller hindra nya träd från att växa om du vill plantera på samma plats. Således blir omgivningen ogästvänlig för växtlivet och kan hämma annan växtlighet.

Tar lång tid att bryta ned stubben

Den största fördelen med att använda denna metod för att ta bort en trädstubbe är att den inte ger upphov till buller. Men den stora nackdelen är att borttagning av stubbar med kaliumnitrat tar flera månader beroende på stubbens storlek.

Hur tar man bort en stubbe med kaliumnitrat?

Saker du behöver:

 • Spade
 • Borrmaskin
 • 25 mm centrumborr
 • Skyddshandskar
 • Kokande vatten
 • Skyddsglasögon
 • Skyddsmask som täcker näsa och mun
 • Kaliumnitrat

Ta bort stubbar med kaliumnitrat

Metod 1: Fyll stubben med kaliumnitrat

Steg 1: Borra hål
Att ta bort en stubbe med kaliumnitrat är en enkel process som inte kräver tunga maskiner. Till att börja med måste du såga ned stubben närmare marken och gräv ut runt stubben som ska tas bort.
 1. Använd en 25 mm centrumborr för att borra flera vertikala hål på 20 centimeter djup, cirka 10 centimeter in från stubbens överkant, med 5 centimeters mellanrum.
 2. Borra även vinklade hål på 10 centimeter längs stammen på varje sida, i en vinkel mellan 35° och 45°, så att de ansluter till varje vertikalt hål inne i stammen.
 3. Fyll så många hål som möjligt med kaliumnitrat och varmt vatten för att öka effektiviteten och hastigheten på processen.
 4. Se till att ta bort eventuella träspån efter att du har borrat varje hål, innan du går vidare till att fylla dem med salpeter.
Steg 2: Häll kaliumnitrat och vatten i hålen

När du använder kaliumnitrat eller salpeter i hålen, fyll dem inte helt. Tillsätt varmt vatten efteråt för att lösa upp salpetern. För att snabba upp processen, häll varmt vatten gradvis och långsamt. Det hjälper salpetern att spridas jämnt i hela stubben.

Steg 3: Täck stubben
Det tredje steget i processen för att ta bort stubben är att täcka den med en presenning. Detta har två syften: för det första, det förhindrar regnvatten från att spola bort stubborttagningslösningen som har hällts i hålen. För det andra, det hindrar vinden från att blåsa bort presenningen.
Steg 4: Fyll på hålen igen

Kontrollera stubben varje vecka för att se om salpetern har absorberats genom hela stubben. Fyll hålen på nytt med kaliumnitratet. Tillsätt varmt vatten varje gång du fyller på hålen.

Steg 5: Gräv ut stubben

Efter åtta veckor bör stubbens träfibrer ha mjuknat, men det kan ta mycket längre tid om trädstubben är bred. Du kan ta bort stubben helt när den har blivit så pass mjuk så att det går att gräva bort den.

Utgrävd stubbe för att ta bort stubben med kaliumnitrat eller tigersåg
Utgrävd stubbe för att ta bort stubben med kaliumnitrat

Metod 2: Bränna stubben med kaliumnitrat

Borra först flera hål i stubben och fyll dem med en blandning av kaliumnitrat och varmt vatten som finns beskrivet här ovanför, Steg 1: Borra hål. Låt blandningen verka i 24 timmar så att lösningen kan absorberas i träet. För att säkerställa att förbränningen blir effektiv bör du göra upp en eld ovanpå stubben med hjälp av tändved eller kolbriketter innan du sätter eld på stubben.

Minska risken för eldsvåda

För att minska risken för brand av kaliumnitrat bör du se till att ta bort torra löv eller annat brännbart material innan du eldar. Ha alltid någon som övervakar elden och se till att det finns gott om vatten för att släcka nödsituationer.

Kontrollera också din kommuns riktlinjer för att elda stubbar innan du börjar.

Sammanfattning och slutsats

Att ta bort en trädstubbe med hjälp av den kemiska föreningen kaliumnitrat kan vara skadligt för människors hälsa. Här är en lista över de möjliga skador som kan uppstå:

 1. Luftvägsproblem: Hosta och andfåddhet kan uppstå om kemikalierna andas in.
 2. Hudirritation: Kaliumnitrat kan orsaka hudirritation, klåda och andra obehagliga symptom vid kontakt med huden.
 3. Brandrisk: Användning av eld för att ta bort trädstubben kan vara farligt och kan leda till allvarliga skador på egendom och människor om elden inte hanteras korrekt.

Det är jätteviktigt att vara försiktig med kaliumnitrat för att inte skada sig. Det kan vara farligt om man inte hanterar det på rätt sätt.

Anlita oss för säker borttagning av stubbar

Vi prioriterar alltid säkerhet och kvalitet hos oss. Vårt kunniga team använder stubbfräsning som metod för att säkert och effektivt ta bort stubbar.

Vi använder inga farliga kemikalier som kan vara skadliga för miljön och din hälsa. I stället erbjuder vi en miljövänlig och säker lösning. Stubbarna avlägsnas snabbt och du behöver inte vänta i flera månader.

Resultatet blir en jämn och plan yta.

Professionell stubbfräsning

Vi rekommenderar starkt att du anlitar oss för att ta bort stubbar på ett säkert sätt. Vår tjänst stubbfräsning finns i Stockholm och Uppsala, och vi tar bort stubbar i alla storlekar. Du behöver inte oroa dig för några skador på din egendom eller miljö.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Kontakta Robert
Step 1 of 2
Fyll i för- och efternamn
Välj typ av fråga

Frågor och svar

Kaliumnitrat finns i produkter för borttagning av stubbar. Som exempel på en produkt är Stubb-X från Weibulls.

Ja, det finns andra metoder för att bli av med stubbar förutom det vi har skrivit om här i artikeln ta bort stubbar med kaliumnitrat. Oavsett om du vill ta bort stubben själv eller anlita en yrkesman finns det flera metoder för att ta bort stubbar som du kan använda för att bli av med den på ett säkert och effektivt sätt.

Stubbar av granar ruttnar inifrån och ut en process som kallas för grangrop. Detta sker i allmänhet under flera decennier och stubbens kärna förvandlas långsamt till ett mjukt, svampigt material. När detta sker sprids sporer från svamppatogener genom det porösa materialet, vilket så småningom försvagar och dödar stubben.

Tallstubbar är mer motståndskraftiga mot röta och det tar i allmänhet mycket längre tid innan de bryts ner helt. Detta beror på att tall har tjockare bark som hjälper till att skydda dem från svampinfektioner som annars skulle kunna påskynda deras förfall. När tallstubbarna börjar ruttna börjar de vanligtvis med att förruttna uppifrån och ner, eller ”tall topp”. Denna process är mycket långsammare än gran och det kan ta upp till ett sekel innan hela stubben är helt nedbruten.

Oavsett trädslag kan stubbarna ligga kvar i många år om de lämnas ostörda. Stubbar utgör också värdefulla livsmiljöer för vilda djur, växter och insekter.

Kostnaden för vår stubbfräsningstjänst baseras på flera faktorer. För en exakt uppskattning rekommenderar vi att du kontaktar oss direkt så vi kan ge dig en skräddarsydd offert baserad på dina specifika behov.

Mer läsning om stubborttagning

Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 2

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.