Förstå pH-värdet i jorden och hur man testar det

Förstå pH-värdet i jorden

PH-värdet i marken spelar en avgörande roll för gräsmattans hälsa. Markens sammansättning och pH-värde påverkar tillgången på näringsämnen för gräs och växter.

Det är viktigt att veta vilken typ av jord du har och hur du kan testa pH-värdet.I detta inlägg kommer vi att utforska vikten av markens pH-värde. Vi kommer också att titta på olika metoder för att mäta det.

Dessutom kommer vi att diskutera fördelarna med att genomföra en jordanalys.

Innehållsförteckning

Vad är pH i jorden?

Jordens pH mäter surheten eller alkaliteten (basiska) i din jord. Skalan sträcker sig från 0–14 – surast vid 0 och mest alkalisk vid 14.

Olika växttyper föredrar olika surhetsgrader i jorden, även om vissa växter kan anpassa sig till olika pH-nivåer beroende på art.

Om du känner till jordens pH-värde vet du hur mycket du behöver kalka gräsmattan för att se till att näringsämnena är tillgängliga för växterna. Sedan kan du fortsätta med gödsling av gräsmattan när du har fått rätt pH-värde efter kalkningen.

Olika sätt att mäta pH-värdet i jorden

De två vanligaste metoderna för att mäta jordens pH-värde är med ett kommersiellt testkit eller med en hemmagjord version som lackmuspapper.

Ett kommersiellt testkit består av två delar – en del som innehåller indikatorlösning och en del som innehåller buffertlösning. Om du blandar dessa två delar tillsammans får du ett exakt mått på jordens surhets- eller alkalinitet nivå.

Lackmuspapper fungerar med hjälp av ett indikatorfärgämne som ändrar färg när det placeras på ett fuktigt papper i kontakt med jordprovet. På så sätt kan du snabbt och enkelt bestämma den ungefärliga surhets- eller alkalinitet nivån utan att behöva blanda några kemikalier.

Kombimätare

Den pH-mätare vi använder när vi renoverar gräsmattor och gödslar gräsmattor direkt efter vintern är en kombimätare som både mäter pH-värdet och fukten i jorden.

För att använda pH-/fuktmätaren är det bara att placera den i jorden tills mässingsringen är helt täckt. Om jorden är packad, bryt upp den fint först så att mätaren får god kontakt med marken.

Vänta sedan cirka 20 sekunder innan du tar en pH-avläsning; tryck och håll in knappen på sidan för att även avläsa fuktnivåerna. När du har gjort några avläsningar kan du beräkna ett genomsnittligt resultat för att få en bättre indikation på förhållandena över hela gräsmattan.

Mäta pH-värdet i jorden med en mätare
Kombimätare för att mäta pH-värdet och fukten i marken

Fördelar med ett jordtest

Att skicka in ett jordprov för analys har flera fördelar jämfört med att bara använda en enkel testkit. 

  1. Du får en exakt avläsning i stället för bara en uppskattning. 
  2. Du får reda på om det finns andra faktorer som kan påverka jordens hälsa. Till exempel för mycket salt i marken eller för höga näringsnivåer. 
  3. Det kan hjälpa dig att identifiera eventuella problem som behöver åtgärdas innan de blir allvarliga. Till exempel kompaktering eller dräneringsproblem som kan påverka växttillväxten negativt om du inte åtgärdar dem.

Läs gärna mer om varför du bör lufta gräsmattan och hur luftningen löser problemet med kompakterade jordar.

Slutsats, att förstå och mäta din jords pH-värde

För att hålla gräsmattan och trädgården friska, är det viktigt att känna till pH-värdet i jorden. Det finns flera metoder för att mäta din jords pH-värde:

  1. Kommersiella testkit: Dessa finns tillgängliga på marknaden och ger en snabb och enkel läsning av pH-värdet i din jord.
  2. Hemmagjorda tester med lackmuspapper: Dessa tester är billiga och lätta att använda. De ger en snabb indikation på om jorden är sur eller basisk.
  3. Kombimätare: Detta instrument mäter både pH-värdet och fukten i jorden och ger exakta avläsningar inom sekunder. Perfekt för att snabbt granska förhållanden över hela din gräsmatta eller trädgård.
  4. Skicka prover för analys: Denna metod ger mer exakta resultat och kan också identifiera andra jordproblem, såsom överdrivet höga nivåer av salt eller näringsämnen.

Kom ihåg, att ta hänsyn till dessa faktorer kan hjälpa dig att bättre förstå din trädgård och säkerställa att den förblir livfull och hälsosam året om.

Frågor och svar

PH-värdet mäter surhetsgraden eller basiskheten hos ett ämne. En pH-skala från 0 till 14 används där 7 är neutralt. Surhetsgraden är under 7 och basiskheten är över 7. För att mäta pH-värdet i en lösning används pH-mätare, som mäter skillnaden i elektrisk laddning mellan två elektroder i lösningen. Ju större skillnad, desto surare eller basiskare är lösningen. pH-mätare är ett exakt sätt att mäta pH-nivåer och hjälper forskare och vetenskapsmän att förstå och övervaka kemiska reaktioner i olika lösningar för olika ändamål.

Jordens pH-värde är en kritisk komponent för framgångsrik gräsmatteskötsel och underhåll. pH-nivåer som är för låga eller för höga kan avsevärt försämra eller till och med hindra gräset från att få tillgång till livsviktiga näringsämnen i sin markmiljö. Detta kan vara skadligt för gräsmattans hälsa, eftersom gräset kräver vissa pH-nivåer för att kunna ta upp viktiga makronäringsämnen som kväve, fosfor och kalium.

Jordens pH-värde spelar en viktig roll för gräsarternas hälsa och tillväxt. pH-värden mellan 6,0 och 7,0 är i allmänhet idealiska för de flesta gräsarter, men det optimala pH-värdet är 6,5. Med denna något sura pH-nivå kan gräset lättare absorbera viktiga näringsämnen från marken. Det gäller både de som naturligt förekommer i marken och de som tillförs genom gödsling.

För att höja pH-värdet i jorden, kan du använda kalk. Kalkning är en process där kalk (vanligtvis i form av kalksten eller dolomit) tillsätts till jorden för att minska dess surhet. Kalk kan du köpa i trädgårdshandeln och finns i olika former såsom pulver, pellets eller flytande. Tänk på att inte överanvända kalk, eftersom det kan göra din jord för basisk. Det rekommenderas att du gör ett jordtest innan du börjar kalka för att säkerställa att du lägger till rätt mängd. Vidare, kom ihåg att förändringar i pH-värdet sker långsamt över tid och det kan ta flera månader innan du ser någon betydande förändring.

Att mäta pH-värdet i jorden kan göras på flera sätt. Enklaste sättet kan vara att använda ett kommersiellt jordtestkit som du kan köpa i en trädgårdsbutik eller online. Du samlar bara in ett jordprov, lägger till den medföljande reagenslösningen och jämför sedan färgändringen med den medföljande färgkartan för att bestämma pH-värdet. Ett annat alternativ är att använda en digital pH-mätare, som ger en direkt digital avläsning av jordens pH-värde.

För mer noggranna resultat kan du också skicka ditt jordprov till ett professionellt laboratorium för analys. Oavsett vilken metod du väljer är det viktigt att du följer instruktionerna noggrant för att få så bra resultat som möjligt.

Mer läsning om gräsmatteskötsel

Koppar för gräsmattan
Näring och gödsel

Skapa en optimal kopparbalans för din gräsmatta

Betydelsen av koppar för gräsmattan Gräsmattor är dynamiska ekosystem som behöver omsorg för att frodas. En viktig del av vården är -i-jorden/”>mikronäringsämnen, särskilt koppar. Spårämnet koppar spelar en avgörande roll

Läs mer »
Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 4.5 / 5. Antal röster: 2

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.