Varför kalka gräsmattan? – Vi ger dig svaren

En av de viktigaste sakerna du kan göra är att kalka gräsmattan om det verkligen behövs. När du kalkar din gräsmatta ger det ett antal fördelar som kan bidra till att förbättra dess allmänna hälsa. Kalkning bidrar också till att ditt gräs får optimalt näringsupptag när pH-värdet i jorden är den rätta.

Så, varför kalka gräsmattan och vilket pH-värde ska den ha? I den här artikeln kommer vi att ta reda på betydelsen av att kalka gräsmattan och hur du avgör hur mycket kalk den behöver

Innehållsförteckning

Mossa och ogräs
Mossa trivs i sur jord med lågt pH-värde.

Vad är kalk?

Kalk är en pulverformig substans som tillverkas av malda kalkstenar som innehåller kalciumkarbonat eller dolomit. Dolomit är en mineralblandning av kalciummagnesiumkarbonat. När kalk tillsätts i jorden höjer den pH-värdet i marken genom att neutralisera sura material. Denna process kallas för kalkning. När kalken blandas med vatten blir det en vit vätska som liknar mjölk i utseendet. 

Beroende på din jordart kan du behöva tillsätta mer eller mindre kalk beroende på hur sur jorden är. Det bästa sättet att avgöra hur mycket kalk som behövs till din gräsmatta är att få ett jordtest utfört av ett laboratorium. Exempelvis är Eurofins är ett sådant laboratorium som utför jordanalyser. Du kan också själv mäta pH-värdet i marken med en mätare men värdena blir inte lika exakta som med en jordanalys.

Mäta pH-värdet i jorden med en mätare

Varför kalka gräsmattan?

En alkalisk jord med ett pH-värde på mellan 6 – 7 är den perfekta miljön för gräset att ta upp viktiga näringsämnen. Om det finns tillräckligt med kalk i jorden får gräset tillgång till en mer naturlig och näringsrik jord. En korrekt balans av kalk i jorden gör det lättare för gräset att ta upp näringsämnen, oavsett om de redan finns i jorden eller om de har tillförts genom gödsling. Genom att skapa dessa goda markförhållanden för ditt gräs förbereder du det för en optimal tillväxtmiljö.

Optimalt pH-värde för gräs

När det kommer till grässkötsel har pH-värdet stor betydelse för gräsmattans hälsa och styrka. Även om olika jordtyper kan tolerera olika pH-nivåer, trivs de flesta gräsarter bäst vid en sur-neutral nivå på 6,5. När du håller jordens pH-värde på eller runt 6,5 bidrar det till att alla viktiga näringsämnen görs tillgängliga för maximalt upptag av gräset. Om du vill ha den snyggaste gräsmattan i kvarteret, vad är då det bästa alternativet? Att hålla gräsmattans jord på ett svagt surt-neutralt pH-värde på 6,5!

Hur mycket ska du kalka din gräsmatta?

Åtgången av kalk beror på jordens pH-värde och markens ler- och mullhalt. Det går åt mindre kalk till lätta jordar medan det går åt mer till tyngre lerjordar. Å andra sidan behöver du inte kalka tyngre lerjordar lika ofta som porösa jordar. Det beror på att sandjordar lakas ut snabbare på näring och kalk. Det räcker att du tillsätter kalk var 4–5 år för normala lerhaltiga jordar. Däremot behöver du kalka oftare om jorden är sandrik eller om gräsmattan bevattnas ofta och mycket.

En tumregel som jag har för normala trädgårdar är att tillsätta 20 kg kalk/100 m2 för att höja pH-värdet med en 0,5 enhet. Läs hur mycket kalk som går åt till olika jordtyper på Jordbruksverkets hemsida om kalkning.

Hur du kalkar din gräsmatta och i vilken form

Kalk kan vara en bra tillsats till din gräsmatta som bidrar till att hålla jorden frisk och återställer dess naturliga pH-balans. Om du väljer en finkornig kalk så är den lättare att sprida ut med hjälp av en spridarvagn samt dammar mindre. Med en spridare kan du dessutom lättare mäta upp mängden kalk som ska spridas ut. Vidare säkerställer du en jämn täckning över hela gräsmattan om du använder en spridare.

Även om kalkpulver kan damma mer garanterar Giftinformationscentralen att det inte är farligt att andas in kalk. De betonar på sin webbplats att trädgårdskalk som består av släckt kalk kan vara både irriterande och frätande om den andas in.

Bästa tiden för kalkning

Den bästa tiden för kalkning av gräsmattan är under höst- och vintermånaderna och också innan du renoverar gräsmattan om det behövs. Detta beror på att gräsmattan under dessa årstider får mer nederbörd i form av regn och snö, vilket hjälper till att transportera ner kalken i jorden. Kalk kan dock spridas ut när som helst under året men behöver vattnas ned som nämnts tidigare.

Gödsla ofta men var sparsam med kalk

Med väl avvägd kalkning och rätt pH-värde skapar det goda förutsättningar för gräset till ett optimalt näringsupptag. Det resulterar i en tätare gräsmatta som kommer därmed kväva både mossa och ogräs om gödslingen sköts regelbundet. Ett balanserat pH-värde förbättrar dessutom jordstrukturen. Det innebär att betydelsen av att sprida ut kalk på gräsmattan kan inte underskattas, men ska göras med försiktighet.

Du ska däremot gödsla gräsmattan ofta samt komma i gång med gödslingen tidigt på säsongen. När du ser att gräset börjar växa på våren och när temperaturen håller sig kring 8-10 grader kör du i gång med första vårgödslingen. Fortsätt och gödsla var 4-12 vecka beroende på vilket gräsmattegödsel du använder. Fortsätt med gödslingsprogrammet hela säsongen och avsluta växtsäsongen med en sista höst- och vintergödsling.

Sammanfattning

Kalk kan vara ett bra komplement till en gräsmatta och bidra till att skapa en idealisk växtmiljö för gräs och andra växter. Mängden kalk som behövs beror på jordtypen och dess pH-värde, vilket kan bestämmas med ett jordtest eller en pH-mätare. Ett neutralt pH-värde på 6,5 är optimalt för de flesta gräsarter.

Frågor och svar

Det optimala pH-värdet för att de flesta gräsarter ska trivas är vid en nivå på 6,5. Denna något sura nivå gör att gräset lätt kan absorbera viktiga näringsämnen från jorden, oavsett om dessa näringsämnen redan finns i marken eller om de tillförs genom gödsling.

Den mängd kalk som behövs beror på jordens pH-värde och andelen lera i jorden. Generellt sett kräver lättare jordar mindre kalk medan tyngre lerjordar behöver mer. Som en allmän regel räcker det med 20 kg kalk per 100 m2 för att höja jorden pH med 0,5 enheter. Vi rekommenderar att kalk tillsätts vart 4-5:e år för normala lerjordar. Sandjordar eller kraftigt bevattnade gräsmattor kan behöva kalka oftare.

 

Den bästa tiden att tillsätta kalk till din gräsmattan är under höst- och vintermånaderna, eftersom gräsmattan får mer nederbörd i form av regn och snö den delen av året. Detta hjälper till att transportera kalken in i jorden och garanterar en jämn spridning. Kalk kan dock spridas när som helst på året, men måste vattnas ned efteråt för att få effekt.

Det optimala pH-värdet för en gräsmatta är 6,5, vilket gör att gräset kan absorbera alla viktiga näringsämnen mer effektivt. För att uppnå denna nivå av markens surhetsgrad måste kalkningen av gräsmattan göras separat från gödslingen. Det rekommenderas att kalka gräsmattan några veckor före gödsling för att ge jorden får optimal tid att anpassa sig till kalkningen. Mängden kalkning som behövs beror på hur sur din gräsmatta är och hur mycket kalkning ditt specifika gräs behöver. För en normal trädgård som kalkas vart 2-3:e år räcker det i allmänhet med 10-20 kg/100 m2.

Mer läsning om gräsmatteskötsel

Mossa och ogräs, då kan det vara tecken på att man måste kalka gräsmattan
Näring och gödsel
Robert Hammar

Varför kalka gräsmattan? – Vi ger dig svaren

Hem En av de viktigaste sakerna du kan göra är att kalka gräsmattan om det verkligen behövs. När du kalkar din gräsmatta ger det ett antal fördelar som kan bidra till att förbättra dess allmänna hälsa. Kalkning bidrar också till

Läs mer »
Skötselschema för en gräsmatta
Skötsel av gräsmattan
Robert Hammar

Skötselschema till gräsmatta med skötseltips

Hem Skötselschema till gräsmatta Till våra kunder som har anlitat oss för gräsmatterenovering har vi tagit fram ett skötselschema till gräsmatta. En förklaring till varför vi har tagit fram skötselschemat är för att en gräsmatta behöver kontinuerligt fortsatt underhåll. Fortsatt

Läs mer »
Näring till gräs - Växtnäring i jorden
Näring och gödsel
Robert Hammar

Näring till gräs – Växtnäring i jorden

Hem Näring till gräs – Växtnäring i jorden Näring till gräs är den växtnäring i jorden som en gräsmatta behöver för sin tillväxt. Här i artikeln kan du läsa om de näringsämnen och mätetalen som framkommer i det svar du får

Läs mer »
Sol över en vårgödslad gräsmatta
Näring och gödsel
Robert Hammar

Varför gödsla gräsmattan? – Gräsmattegödsel

Hem Varför gödsla gräsmattan? Varför gödsla gräsmattan med gräsmattegödsel kan man fråga sig. I den här artikeln berättar vi varför det är så viktigt att gödsla för att hålla gräset friskt och grönt. Du har säkert landat på den här

Läs mer »

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar