Varför kalka gräsmattan? – Vi ger dig svaren

Att kalka gräsmattan är en av de viktigaste sakerna du kan göra, om det verkligen behövs. Att kalka gräsmattan ger flera fördelar som kan förbättra gräsmattans hälsa.

Kalkning bidrar också till att ditt gräs får optimalt näringsupptag när pH-värdet i jorden är den rätta.

Så, varför kalka gräsmattan och vilket pH-värde ska den ha? I den här artikeln kommer vi att ta reda på betydelsen av att kalka gräsmattan och hur du avgör hur mycket kalk den behöver.

Mossa och ogräs
Mossa trivs i sur jord med lågt pH-värde.

Innehållsförteckning

Vad är kalk?

Kalk är en pulverformig substans som tillverkas av malda kalkstenar som innehåller kalciumkarbonat eller dolomit. Dolomit är en mineralblandning av kalciummagnesiumkarbonat.

När kalk tillsätts i jorden höjer den pH-värdet i marken genom att neutralisera sura material. Denna process kallas för kalkning. När kalken blandas med vatten blir det en vit vätska som liknar mjölk i utseendet. 

Beroende på din jordart kan du behöva tillsätta mer eller mindre kalk beroende på hur sur jorden är. Det bästa sättet att avgöra hur mycket kalk som behövs till din gräsmatta är att få ett jordtest utfört av ett laboratorium.

Exempelvis är Eurofins är ett sådant laboratorium som utför jordanalyser. Du kan också själv mäta pH-värdet i marken med en mätare men värdena blir inte lika exakta som med en jordanalys.

Mäta pH-värdet i jorden med en mätare

Varför kalka gräsmattan?

En alkalisk jord med ett pH-värde på mellan 6 – 7 är den perfekta miljön för gräset att ta upp viktiga näringsämnen. Om det finns tillräckligt med kalk i jorden får gräset tillgång till en mer naturlig och näringsrik jord.

En korrekt balans av kalk i jorden underlättar gräsets upptagning av näringsämnen, oavsett om de redan finns i jorden eller om de har tillförts genom gödsling. Genom att skapa dessa goda markförhållanden för ditt gräs förbereder du det för en optimal tillväxtmiljö.

Optimalt pH-värde för gräs

När det kommer till grässkötsel har pH-värdet stor betydelse för gräsmattans hälsa och styrka. Även om olika jordtyper kan tolerera olika pH-nivåer, trivs de flesta gräsarter bäst vid en sur-neutral nivå på 6,5.

Alla viktiga näringsämnen finns tillgängliga för maximalt näringsupptag när pH-värdet får hålla sig på eller runt 6,5. Om du vill ha den snyggaste gräsmattan i kvarteret, vad är då det bästa alternativet? Att hålla gräsmattans jord på ett svagt surt-neutralt pH-värde på 6,5!

Kalka gräsmattan mot mossa

Mossa trivs särskilt bra i sur jord eftersom dessa förhållanden oftast innebär mindre konkurrens om resurser från andra växter. Detta ger mossan en fördel och möjliggör dess utveckling.

Detta leder ofta till att gräsmattor blir övervuxna av mossa. Genom att kalka gräsmattan mot mossa kan du höja pH-värdet i jorden, vilket gör den mindre gynnsam för mossan men mer fördelaktig för gräset.

Det finns dessutom andra metoder för att bekämpa mossa utöver att kalka gräsmattan. Regelbunden klippning, luftning av gräsmattan och tillförsel av näringsämnen som kväve kan hjälpa till att hålla mossan under kontroll.

Kom ihåg att en hälsosam och tät gräsmatta är det bästa skyddet mot mossa.

Hur mycket ska du kalka din gräsmatta?

Jordens pH-värde och markens ler- och mullhalt påverkar kalkbehovet. Lätta jordar kräver mindre kalk medan tyngre lerjordar behöver mer.

Porösa jordar behöver dessutom kalkas oftare än tyngre lerjordar eftersom sandjordar snabbt förlorar näringsämnen och kalk. För normala lerhaltiga jordar är det tillräckligt att tillsätta kalk vart 4–5 år. Du behöver kalka oftare om jorden är sandrik eller om gräsmattan du vattnar ofta och mycket.

En tumregel för normala trädgårdar är att tillsätta 20 kg kalk/100 m2 för att höja pH-värdet med en 0,5 enhet. Du kan läsa mer om kalkåtgången för olika jordtyper på Jordbruksverkets hemsida om kalkning.

Hur du kalkar din gräsmatta och i vilken form

Kalk kan vara en bra tillsats till din gräsmatta som bidrar till att hålla jorden frisk och återställer dess naturliga pH-balans. Om du väljer en finkornig kalk så är den lättare att sprida ut med hjälp av en spridarvagn samt dammar mindre.

Med en spridare kan du dessutom lättare mäta upp mängden kalk som ska spridas ut. Vidare säkerställer du en jämn täckning över hela gräsmattan om du använder en spridare.

Även om kalkpulver kan damma mer garanterar Giftinformationscentralen att det inte är farligt att andas in kalk. De betonar på sin webbplats att trädgårdskalk som består av släckt kalk kan vara både irriterande och frätande om den andas in.

Bästa tiden för kalkning

Det bästa tillfället att kalka gräsmattan är under höst- och vintermånaderna, särskilt innan du renoverar gräsmattan. Detta beror på att gräsmattan under dessa årstider får mer regn och snö, vilket hjälper till att transportera kalken ner i marken.

Kalk kan dock spridas ut när som helst under året men behöver vattnas ned som nämnts tidigare.

Gödsla ofta men var sparsam med kalk

Med väl avvägd kalkning och rätt pH-värde skapar det goda förutsättningar för gräset till ett optimalt näringsupptag. Det resulterar i en tätare gräsmatta som kommer därmed kväva både mossa och ogräs om gödslingen sköts regelbundet.

Ett balanserat pH-värde förbättrar dessutom jordstrukturen. Det innebär att betydelsen av att sprida ut kalk på gräsmattan kan inte underskattas, men ska göras med försiktighet.

Du ska däremot gödsla gräsmattan ofta samt komma i gång med gödslingen tidigt på säsongen. När du ser att gräset börjar växa på våren och när temperaturen håller sig kring 8-10 grader kör du i gång med första vårgödslingen. Fortsätt och gödsla var 4-12 vecka beroende på vilket gräsmattegödsel du använder.

Fortsätt med gödslingsprogrammet hela säsongen och avsluta växtsäsongen med en sista höst- och vintergödsling.

Sammanfattning

Kalk kan komplettera en gräsmatta och skapa en optimal växtmiljö för gräs och andra växter.

Kalk kan komplettera en gräsmatta och skapa en optimal växtmiljö för gräs och andra växter. Mängden kalk beror på jordtyp och pH-värde vilket du kan få fram med ett jordtest eller en pH-mätare. De flesta gräsarter trivs bäst med ett neutralt pH-värde på 6,5. De flesta gräsarter trivs bäst med ett neutralt pH-värde på 6,5.

Frågor och svar

Det optimala pH-värdet för att de flesta gräsarter ska trivas är 6,5. Vid denna något sura nivå kan gräset enkelt absorbera viktiga näringsämnen från jorden, oavsett om de redan finns där eller tillförs genom gödsling. Detta gynnar en hälsosam tillväxt och utveckling av gräset.

Den mängd kalk som behövs beror på jordens pH-värde och andelen lera i jorden. Generellt sett kräver lättare jordar mindre kalk medan tyngre lerjordar behöver mer. Som en allmän regel räcker det med 20 kg kalk per 100 m2 för att höja jorden pH med 0,5 enheter. Vi rekommenderar att kalk tillsätts vart 4-5:e år för normala lerjordar. Sandjordar eller kraftigt bevattnade gräsmattor kan behöva kalka oftare.

 

Den bästa tiden att tillsätta kalk till din gräsmatta är under höst- och vintermånaderna, eftersom gräsmattan får mer nederbörd i form av regn och snö den delen av året. Detta hjälper till att transportera kalken in i jorden och garanterar en jämn spridning. Kalk kan dock spridas när som helst på året, men måste vattnas ned efteråt för att få effekt.

Det optimala pH-värdet för en gräsmatta är 6,5, vilket gör att gräset kan absorbera alla viktiga näringsämnen mer effektivt. För att uppnå denna nivå av markens surhetsgrad måste kalkningen av gräsmattan göras separat från gödslingen. Det rekommenderas att kalka gräsmattan några veckor före gödsling för att ge jorden får optimal tid att anpassa sig till kalkningen. Mängden kalkning som behövs beror på hur sur din gräsmatta är och hur mycket kalkning ditt specifika gräs behöver. För en normal trädgård som kalkas vart 2-3:e år räcker det i allmänhet med 10-20 kg/100 m2.

Är det viktigt att regelbundet kalka gräsmattan?
Det är en missuppfattning att gräsmattan behöver kalkas regelbundet. Kalkning bör endast utföras om det verkligen behövs, det vill säga om pH-värdet i jorden går under 6. Normalt sett behöver du inte kalka gräsmattan om jorden är lerig, som till exempel i Uppland. Överdriven kalkning kan leda till onödigt höga pH-värden, vilket kan vara skadligt för gräsmattan. Därför ska du alltid kontrollera pH-värdet i din jord innan du utför kalkning.

Kalk har inte egenskapen att bränna gräsmattan. Det är ett vanligt missförstånd som uppstår på grund av att kalkning ofta utförs på våren när gräset är stressat av torka och värme. Om kalkningen utförs under dessa förhållanden kan det leda till att gräset tillfälligt blir gult. Effekten blir inte långvarig och gräset kommer att återhämta sig. För att minimera denna effekt rekommenderar jag dig att kalka under perioder med mer regn.
Du kan avgöra om du behöver kalka gräsmattan genom att utföra ett pH-test av din jord. Om pH-testet visar att jorden har ett pH-värde under 6, kan det vara en indikation på att din gräsmatta skulle gynnas av kalkning. Ett annat tecken kan vara om din gräsmatta har svårt att behålla en hälsosam grön färg, trots regelbunden gödsling och vattning. Mossa och ogräs kan också tyda på att jorden är för sur och kan dra nytta av kalkning. Men kom ihåg, att om din jord är lerig, som till exempel i Uppland, är det sannolikt att du inte behöver tillföra kalk. Utan då ska du överväga att gödsla gräsmattan regelbundet.

Du bör börja kalka gräsmattan när du har fastställt att din jord har ett lågt pH-värde, oftast under 6, genom att göra ett pH-test. Tiden på året att göra detta är oftast under de senare månaderna på året, höst och vinter, då nederbörden hjälper till att arbeta kalken in i jorden. Men kom ihåg, det är alltid viktigt att göra ett pH-test för att säkerställa att din gräsmatta verkligen behöver kalk.

Mer läsning om gräsmatteskötsel

Koppar för gräsmattan
Näring och gödsel

Skapa en optimal kopparbalans för din gräsmatta

Betydelsen av koppar för gräsmattan Gräsmattor är dynamiska ekosystem som behöver omsorg för att frodas. En viktig del av vården är -i-jorden/”>mikronäringsämnen, särskilt koppar. Spårämnet koppar spelar en avgörande roll

Läs mer »
Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 4

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.