Skötselschema till gräsmatta med skötseltips

Skötselschema till gräsmatta

Till våra kunder som har anlitat oss för gräsmatterenovering har vi tagit fram ett skötselschema till gräsmatta. Vi har utformat skötselschemat för att förklara varför en gräsmatta behöver kontinuerlig och fortsatt underhåll.

Genom att vårda och ta hand om den kan vi säkerställa att gräsmattan förblir frisk, grön och tät under hela växtsäsongen.

Ett kontinuerligt underhåll gör att du skyddar din investering av nerlagt arbete och kapital.

Tid för skötseln kan vara begränsad och av den anledningen ska du skaffa dig en robotgräsklippare om du inte har någon. Roboten frigör tid vilket gör att du kan ta hand om din gräsmatta med andra skötselåtgärder.

Skötselschema för en gräsmatta
Skötselschema för en gräsmatta

Innehållsförteckning

Tecken på brister i skötsel av gräsmattan

Här nedan listar jag olika tecken på bristande underhåll av gräsmattan. Vissa tecken uppenbarar sig tydligt och snabbt som exempelvis vid torka.

Däremot andra symptomer visar sig långt senare exempelvis vid näringsbrist. Det innebär att du kan långsamt ta död på din gräsmatta om du inte sätter in rätt typ av åtgärder i tid. 

Är gräsmattan väldigt eftersatt så lönar det sig bättre att göra en omstart med en renovering av gräsmattan. En gräsmatterenovering är bra för både miljön och ekonomin i stället för en att etablera om gräsmattan som ändå leder till samma resultat.

Tecken på dåligt underhåll

Årets skötselschema till gräsmatta

Här finner du hela årets skötselschema till gräsmattan månad för månad. Beroende på var i landet du bor så kan schemat behöva justeras beroende på när på året vintern börjar och slutar. 

Följande skötselschema till gräsmattan är anpassad till klimatförhållandet som vi har i Uppland. Det innebär att du säkert behöver komma igång tidigare och sluta senare med programmet om du bor i södra Sverige där växtsäsongen är längre.

Till skillnad för dig som bor i norr som har en kortare växtsäsong.

Januari

Gräset är extra känsligt för belastning under vintern. Det gör att du ska undvika att gå på gräsmattan. Låt gräset vila under snötäcket eller i frosten.

Se över din robotgräsklippare eller lämna in den på service. Om du inte har någon robotgräsklippare är det ett bra sondera terrängen av robotar inför ditt köp av en ny robotgräsklippare.

Vinterladda robotgräsklipparen 1–2 ggr under vintern, i annat fall riskerar du att dränera batteriet helt och hållet. Ett helt urladdat lithiumbatteri kan i värsta fall vara omöjligt att ladda på nytt. Följden blir att ett urladdat batteri måste ersättas med ett nytt.

Lista för januari

Februari

Februari som januari är vinterns kallaste månader och gräset är extra känsligt för tryck. Låt gräset vila vilket gör att gräsmattan får det lättare att komma igång på våren utan vinterns frostskador.

Bra månader för trädbeskärning och trädvård av sina fruktträd är februari och mars eftersom lövverket är borta vilket underlättar beskärningen. Det är också vår lågsäsong och vi har mer tid för att hjälpa dig med att beskära dina fruktträd.

Ligger snön tunt på marken kan det vara en bra idé att få bort stubbar och rötter på egen hand eller om du anlitar oss för att ta bort stubbar med stubbfräsning.

Vi kan även hjälpa dig med att bli av med häckar eller ta bort dina buskar med vår stubbfräs. Låt oss göra det tunga trädgårdsarbetet åt dig vilket gör att du inte behöver hyra in dåliga maskiner och slita ut din kropp.

Kostnaden blir troligtvis ändå densamma i slutändan.

Lista för februari

Mars

I slutet av mars och i början av april är det dags för första gödslingen av gräsmattan. Gödsla gräsmattan när gräset har börjat växa och när temperaturen håller sig kring plus åtta grader.

Utifrån ett jordprov eller om du mäter markens pH-värde med en pH-mätare kan du behöva kalka gräsmattan. Ett väl balanserat pH-värde mellan 6 – 7 gör att gräset kan ta upp näringen mycket bättre. Har du lämnat in ett jordprov och fått ett svar på jordanalysen kan du anpassa gödslingen utifrån den näring gräset behöver. Vi kan hjälpa dig med gödslingen genom att anpassa vår produkt GräsmatteBoost till gräsmatta utifrån ditt behov.

Grön färg absorberar ljuset från solen och av den anledningen så är det bra att måla gräset grönt. Den gröna färgen gör att gräsmattan kommer igång mycket snabbare på våren vilket leder till ett försprång för gräset i konkurrens med ogräset. När du anlitar oss för gödsling med GräsmatteBoost till gräsmatta så kan vi även ”måla” din gräsmatta.

Se över din begränsningskabel till robotgräsklipparen. Skulle laddstationen till robotgräsklipparen indikera på ingen slingsignal så har vi gott om tid att hjälpa dig under första hälften av mars. Under högsäsong är vi oftast fullbokade flera veckor framåt i kalendern vilket gör att det kan vara svårt att hitta lediga tider för snabb avhjälp.

Boka in installation av en robotgräsklippare om du har köpt en ny robotgräsklippare.

Lista för mars

April

Vårgödsla gräsmattan om du inte har gjort det eller om vintern har hållit sig kvar längre under våren. Om du vill få bättre effekt på gödslingen så kan du istället anlita oss för gödslingen eftersom vi använder snabbverkande flytande gödselmedel.

Kratta och rensa upp i trädgården. Du vill hålla gräsmattan fri från löv och kvistar som annars skulle kväva det känsliga vårgräset. Passa på att bli av med stubbarna på tomten och anlita oss för stubbfräsningen.

Ta bort ogräs när det börjar växa upp för att ge gräset utrymme till att så småningom tränga undan allt ogräs. En tät gräsmatta leder till att ogräsbekämpningen underlättas och du kan i stället ägna din tid åt något annat.

Stödså gräsmattan när medeltemperaturen håller sig kring 8-10 grader. Så gärna gräs innan du jämnar av gräsmattan med ny toppdress alternativt K-dress från Hasselfors Garden. Jämna av marken med en dressraka för att jämna ut gräsmattan.

Lista för april

Maj

Om det har gått 4-6 veckor efter första gödslingen så är det åter dags att gödsla en andra omgång med gräsmattegödsel. Gödsla med glesare intervaller om jordanalysen visade på höga värden för näringsämnen i jorden. I annat fall övergöder du gräsmattan vilket inte är bra för miljön eller plånboken.

I maj månad arbetar vi för högtryck och det är många som har bokat in oss för gräsmatterenovering. Vill du hellre göra arbetet själv så läser du om vår arbetsmetod och följer den.

För en bättre dränering av vatten, upptag av näring och syresättning av gräsplantans rötter är luftning av gräsmattan bra. Av den anledningen ska du hålpipslufta gräsmattan med en hålpipsluftare eller med liknande verktyg.

Vid den här tidpunkten är det dags att byta knivbladen till robotgräsklippare. Skarpa knivblad till robotgräsklipparen ger ett fint klippsnitt och gör att gräset läker mycket snabbare.

Lista för maj

Juni

Efter midsommar brukar jag lägga ut en andra omgång av gräsmattegödsel. Samtidigt är det bra att förbereda gräsmattan för en torrare period genom att sprida ut vätmedel. Det gör att gräsmattan står ut mot torkan bättre.

Kontrollera robotgräslipparen så att den fungerar som den ska inför semestern. Kontakta oss om du behöver byta ut någon reservdel eller är i behov av en ny robotgräsklippare.

Lista för juni

Juli

Är det inte dags att njuta av gräsmattan och den fina trädgården du har skapat? Se till och vattna gräsmattan ordentligt så att den inte torkar ut. Strö ut vätmedel eller anlita oss för att sprida ut vårt räddningspaket för torka.

Se över knivarna till robotgräsklippare. Slöa knivar ger fransiga bruna grästoppar. Däremot skarpa knivar gör att gräset läker fort och gör att gräsmattan frodas mer. Låt gräsklippet ligga kvar i gräsmattan. Det gör att gräsmattan blir återgödslad eftersom det gamla gräsklippet från en robotgräsklippare torkar och förmultnar snabbt.

Om du ligger i din hängmatta och misströstar över gräsmattans dåliga skick så planera in en renovering av gräsmattan. Du kan även boka in oss för gräsmatterenoveringen till hösten. Det beror på att hösten är den bästa tiden för att renovera gräsmattan i och med att perioden är både fuktig och regnig vilket gör att gräset tar sig mycket snabbare.

Förbered robotgräsklipparen inför en period av mycket åska. Därför kan det vara god idé att installera ett åskskydd till robotgräsklipparen som ett extra skydd.

Lista för juli

Augusti

Runt min födelsedag den 10:e augusti lägger jag ut en sista vända med sommargödsel. Jag brukar även strö ut vätmedel eftersom det brukar vara rätt torrt vid den här tidpunkten.

Vattna gräsmattan vid behov om det är torrt. Det är bättre att vattna rikligt än ofta om inte gräsmattan är nysådd. Efter nysådd ska du i stället vattna gräset minst fyra gånger per dygn i intervaller om 15-minuter eftersom du då vill hålla gräsmattan fuktig för att gräset ska gro.

Lufta gräsmattan med hålpipsluftare eller med en gräsmatteluftare så att gräsrötterna ska kunna lättare tillgodogöra sig syre, näring och vatten.

Boka in robotgräsklipparen för vinterförvaring och service. Vi har ett begränsat antal platser så var ute i god tid. 

Lista för augusti

September

Mot slutet av september månad och i början av oktober är det hög tid att förbereda gräsmattan inför vintern. Höstgödsla gräsmattan med ett gödsel med lite kväve men med mycket av kalium och järn. Det gör att gräset stärks inför vintern och kommer igång mycket snabbare under våren.

Se till att byta knivar på robotgräsklipparen för att hålla klippsnittet fint. Det gör att gräset läker fortare som jag har nämnt tidigare i artikeln.

Nu är det verkligen hög tid till att boka vinterförvaring av robotgräsklipparen. Notera att antalet platser är begränsade så var ute i god tid med din bokning.

Lista för september

Oktober

Om du inte har höstgödslat gräsmattan så gör du det i början av oktober då marken fortfarande är fritt från snö.

Håll gräsmattan fri från löv och annan växtlighet som har fallit ned till marken. Det gör att gräset har chans att stärka sig inför det tuffa vinterhalvåret.

Lämna in ett jordprov för analys och därmed kan du börja förbereda dig inför kommande klippsäsong. Gör noteringar på vad som var lyckat och vad som gick fel. På så sätt kan du lära dig av dina misstag och framgångar.

Det är dags att ta in robotgräsklipparen för vinterförvaring när gräset slutar växa på hösten. Se till att batteriet är fulladdat innan du tar in den. Laddstationen kan stå kvar utomhus med strömmen på. Det gör att kretskorten hålls varma och minskar risken för korrosion.

Lista för oktober

November

Plocka undan grenar och löv som har fallit ned efter höstens stormar.

Om det är fortfarande barmark så kan vi installera din robotgräsklippare åt dig. Sedan på våren är det bara att ställa ut robotgräsklipparen och låta den gå.

Lista för november

December

Köp julklappar till din gräsmatta och dig själv i vår webbshop.

God jul och Gott nytt år!

Lista för december

Sammanfattning - skötselschema till gräsmatta

Av vad du har kunnat läsa på den här sidan kan du göra en hel del för din gräsmatta för att uppnå toppresultat. Du kommer väldigt långt med att gödsling och toppdress samt att du även klipper gräsmattan ofta för bästa resultat.

Det gör att gräsmattan håller sig sprakande grön och fin hela säsongen.

Här nedan har du en sammanfattning av ovanstående skötselschema till gräsmatta i två nivåer. En grundläggande nivå som ligger långt över den nivå som dina grannar kommer ens i närheten utav.

Är du en av de få gräsnördar som är ute efter toppresultat så kompletterar du lägsta nivån med toppnivån.

Lägsta nivå, skötselschema av gräsmatta

Toppnivå, paradgräsmatta

För toppresultat - anlita TrädgårdSmart

Räcker inte din tid till för att underhålla din gräsmatta själv, men du har ändå en vision om att få äga en paradgräsmatta i världsklass? Ta då oss till hjälp!

Tillsammans med dig utarbetar vi ett skräddarsytt skötselprogram för din gräsmatta som sträcker sig över hela växtsäsongen.

Anlita oss för vår expertis som jag utför tillsammans med min affärspartner Tomas på Gentas via vårt gemensamma bolag GTS Trädgård. Arbetskostnaden för utfört arbete är berättigad till rutavdrag.

Exempel på vårt skötselprogram:

Investeringsbudget för 500 m2 gräsmatta: c:a 39,000 – 64,000 kr/år

Frågor och svar

Hur ofta du ska vattna din gräsmatta beror på flera faktorer såsom väderförhållanden, grässort och jordens fuktighet. För att upprätthålla en frisk gräsmatta rekommenderas det i allmänhet att vattna 2–3 gånger i veckan under torra perioder.

Det är viktigt att observera hur din gräsmatta beter sig och anpassa vattningen efter behovet. Genom att vara uppmärksam på dessa faktorer kan du se till att din gräsmatta får tillräckligt med vatten för att frodas och vara vacker.

Att lufta gräsmattan innebär att du gör små hål i marken med hjälp av en gräsmatteluftare eller liknande luftningsverktyg. Dessa hål är viktiga för att luft, vatten och näringsämnen ska kunna nå gräsrötterna. De hjälper också till att lösa upp kompakt jord och förbättrar dräneringen i gräsmattan. Genom att regelbundet lufta gräsmattan kan du främja dess hälsosamma tillväxt och förbättra utseendet på lång sikt.

Valet av gödsel för din gräsmatta beror på dess specifika behov. Vi rekommenderar konstgödsel som innehåller kväve för att främja tillväxt, fosfor för att stärka rotsystemet och kalium för att förbättra motståndskraften mot sjukdomar och torka. Detta hjälper växterna att växa starka och friska. Denna kombination av näringsämnen kan hjälpa till att skapa en frisk och välmående gräsmatta.

För att ha en fin gräsmatta är det bra att gödsla den 4–8 gånger per säsong. Tänk på att använda gödsel av bra kvalitet som verkar under lång tid. Börja med att gödsla tidigt på våren och fortsätta enligt tillverkarens rekommendationer ända fram till vintern.

Kom ihåg att avsluta säsongen med en högsgödsling för att ge gräsmattan extra näring inför vintervilan. Genom att följa dessa rutiner kan du säkerställa en frisk och frodig gräsmatta under hela året.

Toppdressning innebär att du sprider ett tunt lager av jord, sand eller kompost över gräsmattan. Genom att göra detta hjälper du till att förbättra jordstrukturen, fylla i eventuella ojämnheter och förbättra dräneringen. Förutom att förse gräsmattan med viktiga näringsämnen, kan toppdressning främja hälsosam grästillväxt. 

Resultatet blir en frodigare gräsmatta som blir mer motståndskraftig mot ogräs och sjukdomar. Så genom att regelbundet använda toppdressning kan du ge din gräsmatta den extra kärlek och vård den förtjänar.

Användandet av en robotgräsklippare för gräsmattans skötsel medför flera fördelar:

  • Jämn klippning: De ger en jämn och konsekvent klippning vilket bidrar till gräsets hälsa tillväxt.
  • Bättre för gräsmattan: Genom att klippa lite men regelbundet hjälper robotgräsklipparen till att hålla gräsmattan frisk och frodig.
  • Stressar bort mossan: Robotgräsklipparen kan även bidra till att stressa bort mossan från gräsmattan, eftersom mossan är känslig för beröring med regelbunden klippning.
  • Håller ogräset borta: Regelbunden gräsklippning med robotgräsklipparen gynnar tillväxten av nytt gräs, vilket hjälper till att tränga bort ogräset.
  • Tidsbesparing: Roboten klipper gräset självständigt, vilket sparar ägaren mycket tid.
  • Minskad arbetsbelastning: De minskar den fysiska ansträngningen av att klippa gräsmattan.
  • Flexibilitet: Den kan programmeras att arbeta vid specifika tider som passar ägarens schema.
  • Miljövänlig: Den är eldrivna och släpper därmed ut inga avgaser jämfört med traditionella motorgräsklippare.

Mer läsning om gräsmatteskötsel

Koppar för gräsmattan
Näring och gödsel

Skapa en optimal kopparbalans för din gräsmatta

Betydelsen av koppar för gräsmattan Gräsmattor är dynamiska ekosystem som behöver omsorg för att frodas. En viktig del av vården är -i-jorden/”>mikronäringsämnen, särskilt koppar. Spårämnet koppar spelar en avgörande roll

Läs mer »
Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.